Ewidencja VAT. Elementy po nowemu 

Wraz z początkiem II kwartału 2020 roku, a więc od 1 kwietnia 2020, w art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzone zostaną zmiany. Tym samym ewidencja VAT zostanie dostosowana do nowych plików JPK_VAT, które połączą w sobie dotychczasowe deklaracje VAT i ewidencję VAT.

Ewidencja VAT po zmianach

Nowa ewidencja VAT, podobnie jak teraz, będzie musiała zawierać informacje dające możliwość prawidłowego rozliczenia podatku oraz przygotowania właściwych podsumowań. Już teraz wymienia się jednak kilka elementów, które odróżnią dotychczasową ewidencję VAT od nowej. Mowa tutaj m.in. o:
rodzaju sprzedaży i podstawie opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego (w tym korekty podatku należnego), podziale na stawki podatkowe
danych kontrahentów
danych o dowodach sprzedaży i zakupów

Rozporządzenie dla uszczegółowienia

Szczegółowy zakres informacji, których wykazaniu posłuży nowa ewidencja VAT, określił minister finansów w odrębnym rozporządzeniu. Wejdzie ono w życie 1 kwietnia 2020 roku. To ułatwienie dla podatników, ponieważ do tej pory przepisy zawierały tylko ogólne zasady, jakim podlega ewidencja VAT. Szczegóły wynikały zaś nie tyle z przepisów, co ze struktury pliku JPK_VAT.

Utrudnień nie zabraknie

Ewidencja w nowym kształcie wymagać będzie także wprowadzania dodatkowych oznaczeń (kodów) dla transakcji i dokumentów sprzedaży. Ilość tych kodów ograniczono o połowę, ale nadal jest ich przeszło dwadzieścia. W przypadku niektórych transakcji zastosowanie mogą znaleźć nawet dwa kody. Dla dokumentów sprzedażowych oraz dokumentów zakupowych przewidziano po trzy kody.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://inforfk.pl

The post Ewidencja VAT. Elementy po nowemu appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *