Gwarancja a rękojmia – podstawowe różnice 

Dziś konsumpcjonizm jest bardzo mocno zauważalny. Wszechobecne reklamy, promocje oraz działania marketingowe firm, które walczą między sobą o względy konsumentów, tylko go potęgują. W przypadku dokonania zakupu rzeczy, która okazała się wadliwa, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji, natomiast podstawą reklamacji może być rękojmia albo gwarancja. Dlatego uważam, że warto poznać swoje prawa i znać różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią, które to często są ze sobą mylone, a wiele osób nie ma wiedzy na temat tego, czym się od siebie różnią.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie producenta (lub innego gwaranta) do naprawienia lub wymiany wadliwego produktu na określonych warunkach i w określonym czasie. Jest to dodatkowa ochrona, którą oferuje producent lub sprzedawca, niezależna od obowiązujących przepisów o rękojmi.

A czym jest rękojmia?

Rękojmia to prawna ochrona konsumenta, na mocy której sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność towaru z umową. Oznacza to, że jeśli produkt jest wadliwy lub nie spełnia obietnic sprzedającego, konsument może żądać naprawy, wymiany na nowy, obniżenia ceny, lub nawet odstąpienia od umowy.

Gwarancja a rękojmia — kluczowe różnice

Podmiot odpowiedzialny — w przypadku rękojmi odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcy. W przypadku gwarancji odpowiedzialnym jest gwarant, którym zazwyczaj jest producent;
Niezależność od siebie — uprawnienia z tytułu gwarancji są niezależne od praw wynikających z rękojmi. Można z nich korzystać równolegle;
Dobrowolność vs. obowiązek — gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym, oferowanym przez producenta lub sprzedawcę, podczas gdy rękojmia jest obowiązkowa i wynika bezpośrednio z prawa;
Okres ochrony — zarówno gwarancja, jak i rękojmia, zazwyczaj obowiązują przez 2 lata od momentu zakupu, chyba że sprzedawca lub gwarant zaoferują dłuższy termin.

Co warto zapamiętać?

Gwarancja jest niezależna od rękojmi;
Rękojmia jest obowiązkowa, a gwarancja dobrowolna;
W rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za niezgodność towaru z umową jest sprzedawca, w gwarancji gwarant (najczęściej producent);
Konsument może skorzystać z rękojmi za wady fizyczne niezależnie od przyznanej gwarancji;
Skorzystanie z uprawnień przysługujących na podstawie gwarancji nie ma wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Warto także zapamiętać, że o ile nie zastrzeżono innego terminu gwarancji, wynosi od 2 lata od dnia wydania rzeczy kupującemu. Ten sam termin obowiązuje w przypadku rękojmi — sprzedawca odpowiada za zakupiony przez konsumenta towar przez okres 2 lat.

Masz pytania dotyczące gwarancji lub rękojmi? Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

The post Gwarancja a rękojmia – podstawowe różnice appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *