Jak wygląda proces powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa? 

Próba poukładania i przedefiniowania swoich priorytetów oraz obowiązków, jaka następuje po rozwodzie, nie jest procesem łatwym. Często ludzie chcą w jak najszybszy sposób zostawić swoje poprzednie życie i ruszyć w nowe z czystą kartą. Jednym z działań, które może w tym pomóc, jest powrót do nazwiska, które dana osoba posiadała przed zawarciem małżeństwa. Decyzja o powrocie do nazwiska rodowego często stanowi symboliczny krok w zamknięciu pewnego rozdziału życia i patrzeniu w przyszłość. Choć może się wydawać, że proces ten jest skomplikowany, w rzeczywistości jest całkiem prosty i nie powinien sprawiać większych trudności.

Regulacja ustawy prawo o aktach stanu cywilnego

Proces powrotu do nazwiska sprzed małżeństwa jest dobrze uregulowany i przejrzysty. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 90 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, w pierwszej kolejności rozwiedziony małżonek musi złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Czynność ta odbywa się w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula.

Podczas składania oświadczenia sporządzany jest protokół, który zawiera wszystkie niezbędne dane, takie jak nazwisko, imię, data urodzenia, numer PESEL, informacje o akcie małżeństwa, dane o rozwodzie oraz o złożeniu oświadczenia. Kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul, który przyjął oświadczenie, przesyła protokół do właściwego urzędu stanu cywilnego. Ma to na celu dołączenie wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka do aktu małżeństwa.

Termin z art. 59 KRiO

Należy jednakże również pamiętać o art. 59 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. „Zgodnie z art. 59 k.r.o. w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC albo konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.” A. Kurzawa [w:] B. Kotowicz, B. Opaliński, A. Kurzawa, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2022, art. 90.

Procedura powrotu do nazwiska sprzed małżeństwa jest zaprojektowana tak, by była, jak najmniej uciążliwa. Nie wymaga skomplikowanych działań prawnych ani długotrwałych procedur, a całość procesu jest szybka i zrozumiała.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Zdjęcie: unsplash.com

The post Jak wygląda proces powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa? appeared first on Wszystko o rozwodzie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *