Już za tydzień wejdzie w życie rozporządzenie przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości 

Ministerstwo Finansów ogłosiło niedawno, że nowe rozporządzenie dotyczące międzynarodowych standardów rachunkowości wejdzie w życie 16 października 2023 roku, czyli za tydzień.

Cel wprowadzenia rozporządzenia

Rozporządzenie (UE) 2023/1803, które zostało ogłoszone przez Komisję Europejską 13 sierpnia 2023 roku, ma na celu przyjęcie międzynarodowych standardów rachunkowości i wprowadzenie ich na grunt europejski.

Warto podkreślić, że nowe rozporządzenie zostało stworzone jako środek upraszczający konstrukcję przepisów unijnych dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości, z myślą o zapewnieniu większej jasności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych stron. Rozporządzenie to zastępuje wcześniejsze przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) 1126/2008, które wielokrotnie były modyfikowane w przeszłości.

Prostsze korzystanie z międzynarodowych standardów rachunkowości obowiązujących w państwach członkowskich UE

Kluczowym elementem nowego rozporządzenia jest również zawarcie tekstu jednolitego, co bez wątpienia uczyni korzystanie z międzynarodowych standardów rachunkowości obowiązujących w państwach członkowskich UE znacznie prostszym i bardziej dostępnym. W ten sposób regulacje te staną się bardziej przystępne dla wszystkich użytkowników, przyczyniając się do jeszcze szerszego zrozumienia i stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości na terenie Unii Europejskiej.

The post Już za tydzień wejdzie w życie rozporządzenie przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *