Mały ZUS. Zmiany w 2019 roku 

Mały ZUS. Zmiany w 2019 roku

Jeszcze w 2019 roku tak zwany Mały ZUS czekają zmiany. Obecnie w tym zakresie prowadzone są prace resortu przedsiębiorczości i technologii.

Mały ZUS od pół roku

Już praktycznie od pół roku obowiązuje Mały ZUS, czyli składki ubezpieczeniowe zależne od przychodu. Kryterium, które pozwala na skorzystanie z tej konstrukcji jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wpis w Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź o inne przepisy szczególne. Co więcej, wprowadzono też ograniczenie przychodu – do trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia na grudzień roku poprzedniego.

Przy czym najniższa podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych winna nie przekraczać progu 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na ogłaszanego na bieżący rok kalendarzowy. Jednocześnie nie może być jednak niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia na styczeń roku bieżącego.

Dla kogo preferencja?

Mały ZUS, czyli preferencyjne składki ubezpieczeniowe, przedsiębiorca wykorzysta maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy (rozumianych kalendarzowo) prowadzenia działalności gospodarczej. Na zgłoszenie chęci skorzystania z oszczędności, jaką daje Mały ZUS, podatnik ma siedem dni, a termin mija 8 stycznia każdego roku. Teraz, zgodnie z propozycją zmian, termin ten miałby mijać wraz z końcem stycznia każdego roku.

Krótki termin, słaby wynik

Wydłużenie terminu wnioskowania ma logiczne, praktyczne uzasadnienie. Jeśli przedsiębiorca nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie mógł to zrobić dopiero za rok. Między innymi z tego powodu w 2019 roku z preferencji skorzystało jedynie 70 procent uprawnionych według kryterium przychodowego.

Więcej podatników skorzysta

Na dzień dzisiejszy Mały ZUS ograniczony jest właśnie przez kryterium przychodowe, a więc korzystać z niego mogą tylko podatnicy rozliczający się na zasadzie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz karty podatkowej, o ile nie korzystają z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT). Projekt w założeniu ma dopuścić do tego, by Mały ZUS otworzył się na przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie karty podatkowej, kiedy są zwolnieni podmiotowo z VAT, ale posiadają kasę rejestrującą.

Planowo zmiany miałyby zacząć obowiązywać w 2019 roku.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://kadry.infor.pl

The post Mały ZUS. Zmiany w 2019 roku appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *