Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – co robić? 

Otrzymanie nakazu zapłaty może być zaskakującym i stresującym doświadczeniem. Wiele osób nie wie, jak na taki dokument zareagować, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. W tym artykule omówimy, czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jakie kroki należy podjąć po jego otrzymaniu.

Nakaz zapłaty — co to takiego?

Nakaz zapłaty to decyzja sądu wydawana w postępowaniu nakazowym, która zobowiązuje dłużnika do zapłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela.

Jak działa postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe różni się od zwykłego postępowania sądowego tym, że jest oparte na dokumentach przedstawionych przez wierzyciela, a dłużnik nie jest wzywany na rozprawę przed wydaniem nakazu. Sąd na podstawie złożonych dokumentów ocenia zasadność roszczenia i, jeśli uzna je za uzasadnione, wydaje nakaz zapłaty.

Co zrobić po otrzymaniu nakazu zapłaty?

Otrzymanie nakazu zapłaty nie oznacza automatycznie, że musisz natychmiast zapłacić żądaną kwotę. Masz prawo do obrony i zaskarżenia nakazu, ale musisz działać szybko i zdecydowanie. Od czego zacząć?

Przede wszystkim dokładnie przeczytaj nakaz zapłaty, aby zrozumieć, czego dotyczy i jakie są żądania wierzyciela. Zwróć uwagę na terminy oraz informacje dotyczące sądu, który wydał nakaz.

Zbierz wszystkie dokumenty związane ze sprawą, takie jak faktury, umowy, korespondencję z wierzycielem, które mogą pomóc Ci w obronie przed sądem. Upewnij się, że masz kopie wszystkich istotnych dokumentów.

Warto także skonsultować się z prawnikiem. Profesjonalna pomoc prawna jest nieoceniona, szczególnie w złożonych sprawach. Prawnik pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa, przygotować zarzuty od nakazu zapłaty i będzie reprezentować Cię przed sądem.

Zarzuty od nakazu zapłaty

Jeśli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, możesz wnieść zarzuty. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Zarzuty powinny zawierać argumenty, dlaczego nie zgadzasz się z nakazem, oraz dowody na poparcie Twojego stanowiska.

Pismo z zarzutami powinno zawierać kilka istotnych elementów:

– Adres sądu — pismo należy skierować do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
– Zakres zaskarżenia — wskaż, czy zaskarżasz nakaz w całości, czy tylko w części.
– Argumenty i dowody — przedstaw szczegółowo wszystkie fakty i dowody, które przemawiają na Twoją korzyść. Upewnij się, że wszystkie istotne informacje są zawarte w piśmie.
– Żądania — wyraźnie określ, czego żądasz, np. uchylenia nakazu zapłaty lub jego częściowej zmiany.

Co się dzieje po wniesieniu zarzutów?

Po złożeniu zarzutów sąd przystępuje do rozpatrzenia sprawy w trybie zwykłym. Oznacza to, że sąd zweryfikuje Twoje zarzuty, a także dokumenty i argumenty przedstawione przez wierzyciela. Może zostać wyznaczona rozprawa, na której obie strony będą miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk.

Nakaz zapłaty — jakie są konsekwencje niepodjęcia działań?

Jeśli nie zareagujesz na nakaz zapłaty w wyznaczonym terminie, nakaz stanie się prawomocny. Oznacza to, że wierzyciel będzie mógł wszcząć egzekucję komorniczą w celu wyegzekwowania należności. Brak reakcji na nakaz zapłaty może prowadzić do zajęcia Twojego majątku, wynagrodzenia za pracę czy rachunku bankowego.

Otrzymałaś/eś nakaz zapłaty i nie wiesz, co zrobić? Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

The post Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – co robić? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *