Nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn od 2024 r. 

Od 1 lipca 2023 r. w Polsce obowiązują nowe, znacznie wyższe limity kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Wraz z nadejściem 2024 r. warto poznać szczegóły tych zmian, które wprowadziły znaczące podwyżki kwot wolnych od opodatkowania. Przeczytaj, jakie nowe zasady będą obowiązywać w opodatkowaniu nabywania własności rzeczy i praw majątkowych oraz jakie grupy podatkowe zostały ustalone.

Zmiany w limitach kwot wolnych od podatku

Zgodnie z nowymi przepisami, limity kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn zostały znacząco podniesione. Te zmiany mają na celu ułatwienie unikania opodatkowania osobom nabywającym spadki lub darowizny od członków rodziny. Oto nowe limity:

– Grupa I (nabywcy zaliczeni do pierwszej grupy podatkowej):
– Poprzedni limit: 10 434 zł
– Nowy limit: 36 120 zł

– Grupa II (nabywcy zaliczeni do drugiej grupy podatkowej):
– Poprzedni limit: 7 878 zł
– Nowy limit: 27 090 zł

– Grupa III (nabywcy zaliczeni do trzeciej grupy podatkowej):
– Poprzedni limit: 5 308 zł
– Nowy limit: 5 733 zł

Te zmiany mają na celu ułatwienie unikania podatku osobom, które nabywają spadki i darowizny od członków rodziny. Jeśli wartość nabywanych rzeczy i praw majątkowych mieści się w nowych limitach, nabywca nie musi płacić podatku ani zgłaszać nabycia do urzędu skarbowego.

Grupy podatkowe a pokrewieństwo

Przynależność do poszczególnych grup podatkowych zależy od stopnia pokrewieństwa między nabywcą a osobą, która przekazuje spadek lub darowiznę. Oto, kto jest zaliczany do poszczególnych grup:

– Grupa I obejmuje małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

– Grupa II to zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

– Grupa III obejmuje innych nabywców, którzy nie są objęci powyższymi grupami.

Korzyści wynikające z nowych limitów

Nowe limity kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn pozwalają osobom nabywającym majątek od członków rodziny uniknąć podatku w większym zakresie. Przykładem może być sytuacja, w której nabywca otrzymuje darowiznę od członka rodziny, a wartość tej darowizny mieści się w nowym limicie dla jego grupy podatkowej. W takim przypadku nie musi on płacić podatku ani zgłaszać nabycia do urzędu skarbowego.

Przykładem jest otrzymanie darowizny o wartości 20 tysięcy złotych przez nabywcę zaliczonego do II grupy podatkowej, który ma limit wynoszący 27 090 zł. Dzięki nowym zasadom nie trzeba płacić podatku ani zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego.

Warto pamiętać o sumowaniu darowizn od jednej osoby

Warto zwrócić uwagę na istotną zasadę dotyczącą sumowania darowizn od jednej osoby w okresie pięciu lat. Jeśli osoba otrzymała darowiznę od jednego zbywcy, musi zsumować czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od niego w danym roku oraz w okresie pięciu lat poprzedzających ten rok.

Przykładem może być nabywca, który otrzymał darowiznę o wartości 20 tysięcy złotych w 2024 r. od osoby zaliczonej do II grupy podatkowej. Jednak wcześniej, w latach 2019-2023, ta sama osoba przekazała mu darowizny o łącznej wartości 5 000 zł. W takim przypadku suma darowizn wynosi 25 000 zł, co nadal mieści się w limicie dla II grupy podatkowej (27 090 zł), więc podatnik jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku.

Nie sumuje się darowizn od wielu osób

Warto również pamiętać, że osoba obdarowana nie sumuje darowizn otrzymanych od wielu osób z tej samej grupy podatkowej. Pomysł na taką zmianę pojawił się w 2023 r., ale nigdy nie wszedł w życie z powodu kontrowersji. Dzięki temu osoba zbierająca środki na
cele charytatywne, na leczenie czy np. darowizny od gości weselnych, nie będzie musiała sumować ich do limitu kwoty wolnej od podatku.

Podsumowanie

Nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn, obowiązujące od połowy 2023 r., wprowadziły znaczne podwyżki kwot wolnych od podatku. Dzięki temu, osoby nabywające majątek od członków rodziny mogą uniknąć opodatkowania w większym zakresie. Jednak warto pamiętać o sumowaniu darowizn od jednej osoby w okresie pięciu lat oraz o zasadzie niesumowania darowizn od wielu osób. Dzięki tym zmianom, opodatkowanie spadków i darowizn staje się bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb beneficjentów tych transakcji.

The post Nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn od 2024 r. appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *