Nowelizacja Kodeksu pracy w 2022 r. 

W 2022 r. zapowiada się duża nowelizacja Kodeksu pracy. Proponowane zmiany mają dotyczyć przede wszystkim regulacji dotyczących urlopu oraz kwestii rodzicielskich.

Nowelizacja Kodeksu pracy – podstawy

Podstawą nowelizacji jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do dwóch dyrektyw:
1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Nowelizacja Kodeksu pracy – najważniejsze zmiany

Zapowiadanych zmian jest sporo. Kręcą się one wokół tematów związanych z urlopem czy kwestiami rodziców i ich dzieci. Głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do równego traktowania kwestii rodzicielskich zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą m.in.:

1. wprowadzenia możliwości ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeśli będzie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju prac,
2. dodatkowego urlopu opiekuńczego.

The post Nowelizacja Kodeksu pracy w 2022 r. appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *