Od 1 lipca zmiany przewozowe we Francji 

Już za kilka dni – w piątek 1 lipca 2016 roku – wchodzą w życie przepisy francuskiego dekretu nr 2016-418 regulującego kwestie delegowania pracowników w transporcie drogowym. Dziś o tym, kto oraz na co powinien się przygotować w związku ze zmianami przewozowymi we Francji i co na to Komisja Europejska.

Najistotniejszą informacją jest, że ów dekret znajdzie zastosowanie niezależnie od tego, czy wykonywany jest transport rzeczy czy osób. Nie będzie miała na to wpływu także masa wykorzystywanego do celów transportowych pojazdu.

Przepisy obowiązywać będą zarówno w kabotażu jak i w transporcie międzynarodowym, jeśli będzie on wykonywany z terytorium Republiki Francuskiej oraz do terytorium Republiki Francuskiej. Jednocześnie pewne jest, że zmiany nie dotkną przewozów tranzytowych, a więc takich, dla których Francja nie jest miejscem docelowym, ale jedynie miejscem przejazdu.

Nie do końca jednak wiadomo, co dalej czeka nowe francuskie przepisy. Wszystko dlatego, że Komisja Europejska (KE) wszczęła względem nich postępowanie w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego, szczególnie przez nieproporcjonalność stosowania tych regulacji względem osób świadczących pracę w ramach transportu międzynarodowego.

KE w efekcie wezwało władze francuskie do przedstawienia swojego stanowiska, a także usunięcia uchybień. To samo tyczy się Niemiec, które już jakiś czas temu wprowadziły tzw. MiLoG, który spowodował znaczące utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych na terenie Niemiec.

Francja powinna odpowiedzieć Komisji w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Obserwując dotychczasowe działania zmierzające do ograniczenia rynku transportowego w tym kraju na niekorzyść przewoźników zagranicznych, prawdopodobnie nie można jednak spodziewać się tutaj zmiany na lepsze. Trzeba więc liczyć na Komisję Europejską i wszczęte przez nią postępowanie.

Póki co nowe przepisy z dekretu 2016-418 zaczną we Francji obowiązywać 1 lipca 2016 roku. Bez wątpienia spowoduje to szereg dodatkowych obowiązków natury administracyjnej czy finansowej dla przewoźników zagraniczych. Niestety bardzo zwięzłe wyjaśnienia władz francuskich w związku z dyrektywą nie rozstrzygają wielu podstawowych wątpliwości co do obowiązywania wprowadzanych regulacji.

Nie pozostaje więc nic innego, jak dokładnie zapoznać się z wymogami stawianymi zagranicznym firmom przewozowym, aby nie narazić się później na dotkliwe kary finansowe…

 

Źródło informacji: Gazeta Prawna

The post Od 1 lipca zmiany przewozowe we Francji appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *