Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej 

W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników – komandytariusze i komplementariusze. Ich status różni przede wszystkim zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Na czym polegają te różnice? O tym poniżej…

Komandytariusz to w spółce komandytowej ten wspólnik, który za jej zobowiązania ponosi odpowiedzialność w sposób ograniczony. Granicę tej odpowiedzialności wyznacza tzw. suma komandytowa, ustalana odrębnie dla każdego komandytariusza. Suma nie powinna być jedynie symboliczna, ponieważ ma ona dawać swoistą „gwarancję bezpieczeństwa”, a nie dążyć do sztucznego ograniczenia odpowiedzialności. Istotne, że komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w zakresie wniesionego do spółki wkładu. Zatem łatwo się domyślić, że wniesienie wkładu równego sumie komandytowej wyłącza odpowiedzialność komandytariusza. Jest jednak kilka wyjątków od tej ograniczonej odpowiedzialności. Komandytariusz odpowiada jak komplementariusz, kiedy ujawni swoje nazwisko w firmie, dokona czynności prawnej bez ujawnienia swojego pełnomocnictwo, albo dokona jej bez pełnomocnictwa bądź przekraczając jego zakres.

Komplementariusz natomiast jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Zasadniczo to on prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz (w przeciwieństwie do komandytariusza, który musi dla tego celu dysponować odrębnym pełnomocnictwem). Jego nazwisko jest też ujawniane w firmie. Zazwyczaj komplementariusz jest pomysłodawcą danego przedsięwzięcia, nieposiadającym jednak środków na jego realizację. Środki te posiada komandytariusz.

Za tydzień skupimy się na wspominanej we wcześniejszym artykule konstrukcji spółki w organizacji.

Źródło informacji: Informacja autorska

The post Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *