Odrzucenie spadku – skutki 

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje tzw. otwarcie spadku. Dochodzi wówczas do dziedziczenia, które w zależności od sytuacji może być testamentowe bądź ustawowe.

Dziedziczenie ustawowe a dziedziczenie testamentowe

Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wtedy, kiedy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Z dziedziczeniem ustawowym z kolei — gdy testamentu nie ma i to przepisy prawa spadkowego decydują o tym, kto będzie dziedziczył.

Co, jako spadkobierca, zrobić ze spadkiem po śmierci spadkodawcy?

Spadkobierca powołany do spadku ma możliwość podjęcia decyzji czy chce dziedziczyć spadek po zmarłym. Oznacza to, że w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania może on złożyć oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Może on także pozostać biernym i wówczas będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to obowiązek poniesienia odpowiedzialności za długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości aktywów wchodzących w jego majątek.

W jaki sposób odrzucić spadek? Możliwości są dwie:

1. Przed notariuszem;
2. W sądzie.

Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, traktowany jest, jakby nie dożył jego otwarcia. W jego miejsce wstępują wówczas jego następcy prawni, czyli np. dzieci.

Co ważne — spadkobierca posiadający małoletnie dzieci, który zdecydował się na odrzucenie spadku, nie powinien zapomnieć o złożeniu stosownego oświadczenia także w ich imieniu. W przeciwnym razie to dzieci odziedziczą, być może niechciany spadek.

The post Odrzucenie spadku – skutki appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *