Pierwsze „trzynastki” dla emerytów 

Na konta emerytów zaczęły wpływać pierwsze „trzynastki”. Czym jest „trzynastka” i kto jest uprawniony do jej utrzymania?

Czym są „trzynastki”?

Trzynastka to dodatkowe roczne świadczenie. „Trzynastki” wypłacane są osobom, które 31 marca roku, w którym świadczenie miałoby zostać wypłacone, są uprawnione do:
– emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
– renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
– renty szkoleniowej,
– renty socjalnej,
– renty rodzinnej,
– rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
– świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
– świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

„Trzynastki” – w jakiej wysokości?

Zgodnie z informacjami, jakie możemy uzyskać ze strony ZUS-u, „trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W tym miejscu należy wskazać, że od 1 marca 2022 r. najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł (brutto). Zatem w 2022 r. trzynasta emerytura wypłacona zostanie w wysokości 1338,44 zł (brutto).

The post Pierwsze „trzynastki” dla emerytów appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *