PIT złożony po terminie – co zrobić? 

Termin złożenia PIT-u za rok 2022 r. minął 2 maja 2023 r. Jednak zdarza się, że czasami z różnych powodów możemy nie złożyć zeznania w terminie. W tym artykule omówimy, co zrobić w przypadku złożenia PIT-u po terminie i jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Nie zwlekaj!

Jeśli zauważysz, że opuściłeś termin składania zeznania podatkowego, nie czekaj z działaniem. Im szybciej podejmiesz kroki, tym lepiej. Nie warto odkładać tego na później, ponieważ nieprzesłanie PIT-u może prowadzić do kar finansowych.

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 za rok 2022, jeżeli podatnik nie złożył ich samodzielnie, to po upływie 2 maja 2023 roku zostaną one automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, co oznacza, że zostaną uznane za złożone w terminie.

Jednakże, jak donosi Ministerstwo Finansów, zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie złożone 2 maja, ponieważ większość tych zeznań wymaga uzupełnienia przez samego podatnika.

Odpowiedzialność podatnika za niezłożenie PIT-u w terminie

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT może skutkować odpowiedzialnością karną. W Polsce obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT dotyczy większości podatników, którzy osiągnęli dochody podlegające opodatkowaniu. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, niezłożenie zeznania PIT w terminie lub złożenie go nieprawdziwym lub niepełnym może stanowić przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność karna dotyczy głównie sytuacji, w których podatnik działa z intencją ukrycia swoich dochodów lub innych informacji istotnych dla prawidłowego ustalenia podatku.
Odpowiedzialność karną w tym zakresie reguluje Kodeks karny skarbowy (dalej: kks).
Zgodnie z art. 80 § 1 kks, za niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych.
Z kolei zgodnie z art. 80 § 2 kks płatnikowi lub podmiotowi, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie pełni funkcji płatnika i nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych.
Zgodnie z art. 80 § 3 kks w przypadku złożenia nieprawdziwej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Czynny żal

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT może skutkować odpowiedzialnością karną. W Polsce obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT dotyczy większości podatników, którzy osiągnęli dochody podlegające opodatkowaniu. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, niezłożenie zeznania PIT w terminie lub złożenie go nieprawdziwym, lub niepełnym może stanowić przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność karna dotyczy głównie sytuacji, w których podatnik działa z intencją ukrycia swoich dochodów lub innych informacji istotnych dla prawidłowego ustalenia podatku.

The post PIT złożony po terminie – co zrobić? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *