Podzielona płatność VAT. Skorzystają tylko podatnicy VAT 

Trwają rozmowy dotyczące nowego, rządowego projektu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Pozytywnie oceniany jest pomysł wprowadzenia na gruncie tego podatku mechanizmu tzw. podzielonej płatności, czyli z angielskiego split payment. To sprawdzony sposób na ograniczenie skali oszustw podatkowych i wyłudzeń podatku VAT.

Jednocześnie wskazuje się, że nie zajdzie wówczas potrzeba dla utworzenia wszystkim posiadających rachunki rozliczeniowe odrębnych rachunków bankowych. A takie rozwiązanie zakłada nowelizacja Prawa bankowego w odniesieniu do podzielonej płatności VAT.

Proponuje się natomiast, by obligatoryjne utworzenie nowych rachunków VAT przez banki dotyczyło tylko posiadaczy rachunków rozliczeniowych, którzy są podatnikami VAT oraz sytuacji, kiedy to nabywca będzie żądał utworzenia nowego rachunku VAT.

Obowiązkowe zakładanie takich rachunków wszystkim posiadaczom rachunków rozliczeniowych według specjalistów nie ma wystarczającego uzasadnienia. Tym bardziej, że wiele spośród tych podmiotów – osób prawnych czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną – nie jest nawet podatnikami VAT.

Źródło informacji: Inforfk.pl

The post Podzielona płatność VAT. Skorzystają tylko podatnicy VAT appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *