Pogryzienie Przez Psa – Skutki I Odpowiedzialność Właściciela 

Posiadanie zwierzęcia to nie tylko obowiązek, ale również spora odpowiedzialność oraz w wielu przypadkach duże wyzwanie. Oprócz zabawy i opieki pies potrzebuje wychowania, nauki oraz poświęcenia mu czasu, tak by nauczył się żyć z ludźmi oraz innymi zwierzętami i w żadnym stopniu nie stanowił zagrożenia dla innych. Musimy o tym pamiętać, bowiem jako właściciele pupilów odpowiadamy za nie i możemy liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Pogryzienie przez psa rodzi określone skutki prawne, a z nieprzyjemnościami tegoż zdarzenia musi liczyć się zarówno właściciel psa, jak i osoba poszkodowana, która może ucierpieć zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, do naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzęta (w naszym przypadku przez psa) obowiązany jest każdy kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, bez znaczenia czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło. Oznacza to, że ta osoba nie musi być właścicielem psa!

Powyższy artykuł określa również sytuację, w której poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od osoby, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, chociażby nie była odpowiedzialna według przepisów poprzedniego paragrafu, zwłaszcza gdy z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

ZADOŚĆUCZYNIENIE A ODSZKODOWANIE

W sytuacji, w której dojdzie do ataku psa, poszkodowany ma prawo dochodzić od właściciela psa (osoby która zwierzę chowa albo się nim posługuje) całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, tj. zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Zadośćuczynienie przysługuje ofierze za uszczerbki niematerialne, tj. m.in. przeżyty stres, lęk, straty emocjonalne, ból czy krzywdę. Zadośćuczynienie powinno zrekompensować osobie poszkodowanej zarówno straty psychiczne jak i fizyczne, które mogą objawiać się we wszelkiego rodzaju bliznach czy stałym uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie natomiast dotyczy szkód materialnych, takich jak: koszty leczenia, rehabilitacji, zniszczonej odzieży i rzeczy czy pomniejszonego wynagrodzenia z powodów kuracji.

Pamiętajmy, by w sytuacjach jakichkolwiek wypadków pamiętać o gromadzeniu odpowiedniej dokumentacji. W takich przypadkach powinniśmy zbierać faktury za leki, wizyty lekarskie i wszelkiego rodzaju czynności medyczne, faktury za paliwo, które musieliśmy zużyć w celu naprawienia wyrządzonej nam szkody. Nie zapominajmy także o dokumentacji fotograficznej, która w przyszłości może stanowić bardzo ważny dowód w sprawie.

CZY UGRYZIENIE PRZEZ PSA STANOWI WYKROCZENIE?

Tak, o czym stanowi art. 77 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z przepisem, każdy kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

CO ZROBIĆ GDY PIES NAS UGRYZIE?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem każda sytuacja jest inna. Przede wszystkim powinniśmy wezwać Policję, ustalić czy pies ma podstawowe szczepienia i jest szczepiony przeciwko wściekliźnie. W poważniejszych przypadkach nie będzie na to czasu i powinniśmy natychmiastowo skorzystać z opieki medycznej. Na późniejszym etapie powinniśmy dochodzić swoich praw na drodze sądowej, tak by uzyskać jak największe zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznane krzywdy i szkody. W tym przypadku niewątpliwie pomocne będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie działał w naszym imieniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *