Pozew o rozwód – jak go napisać? 

I żyli długo i szczęśliwe… Tak brzmi tradycyjne zakończenie bajek. Niestety te życiowe historie nie zawsze kończą się szczęśliwie i czasem pary się rozstają. Jest to zawsze trudna decyzja, ale jej podjęcie nieraz przynosi ulgę. Po tym pierwszym kroku przychodzi kolej na następny, czyli złożenie pozwu o rozwód. I tu pojawia się kolejny problem. Co powinien zawierać? Co w nim napisać?

Jakie wymogi powinien spełniać pozew o rozwód?

Przede wszystkim pozew o rozwód powinien  spełniać wszystkie niezbędne wymogi formalne dla pisma procesowego. Co to oznacza w praktyce? Każde pismo wnoszone do sądu powinno zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, adresy obu stron, numer PESEL strony powodowej, a najlepiej też PESEL strony pozwanej,

– oznaczenie rodzaju pisma np. pozew, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,

– osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. (osnowa to inaczej wskazanie, co chcemy osiągnąć, o co wnosimy),

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

– wymienienie załączników np. odpis pisma i dowód opłaty sądowej.

Czy pozew o rozwód powinien zawierać coś jeszcze?

Tak, to niestety nie wszystko. Wskazane wyżej elementy to ogólne wymagania dotyczące wszystkich pism procesowych, ale to nie znaczy, że to zawsze wystarczy. W tego rodzaju pozwie trzeba zawrzeć wiele dodatkowych wniosków, takich jak:

–  o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem winy np. pozwanego, powoda (czasem też się zdarza), obojga stron lub też za porozumieniem stron bez orzekania o winie,

–  o dokonanie określonego rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a także miejsce zamieszkania dzieci (jeśli są),

– o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi lub też odstąpienie od orzekania o kontaktach ze względu na fakt, iż strony będą współpracować w tym zakresie,

– zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Trzeba wskazać wysokość, najlepiej również sposób płatności i termin,

– ewentualne zasądzenie alimentów na rzecz małżonka,

– rozstrzygnięcie w sprawie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania – można również od tego odstąpić, jeśli nie ma potrzeby do wydawania takiego orzeczenia.

Co napisać w uzasadnieniu?

Uzasadnienie może mieć dowolną formę, ale oczywiście jest również bardzo istotne. Uzasadnienie powinno przekonać sędziego, że doszło do rozpadu więzi małżeńskich. Sąd powinien zostać przekonany, że małżeństwo się rozpadło, zanikły wszystkie więzi między małżonkami. W orzecznictwie sądów nieraz podkreśla się, że powinno dojść do rozpadu trzech więzi – uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

Jeśli wnosimy o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci, dobrym pomysłem jest zrobienie spisu wydatków, kosztów utrzymania dziecka oraz związanych z utrzymaniem mieszkania (czynsz, rachunki za wodę, prąd, ogrzewanie itp.). Jeśli strony wspólnie uzgodniły wysokość alimentów, to może to okazać się zbędne, ale jeśli jest to kwestia sporna, to trzeba wykazać wysokość ponoszonych kosztów, jeśli sąd ma uwzględnić wniosek. Jeśli jest spór co do tego, z kim powinny zamieszkać dzieci, strona powodowa powinna wspomnieć o tej kwestii, wykazać, z kim dziecko jest związane, kto sprawuje nad nim opiekę.

Napisanie dobrego pozwu o rozwód może być nie lada wyzwaniem, gdyż trzeba pamiętać o wielu szczegółach. Jeśli macie jakieś wątpliwości w sprawie napisania pozwu o rozwód, zapraszamy do konsultacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Zdjęcie: unsplash.com

The post Pozew o rozwód – jak go napisać? appeared first on Wszystko o rozwodzie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *