Praca zdalna – jakie zmiany w 2022? 

Od kiedy na świecie wybuchła pandemia COVID-19, a stało się to 2 lata temu, zaczęto szukać rozwiązań, które w skuteczny sposób zapobiegną rozprzestrzenianiu się wirusa. Tak też coraz bardziej popularne stało się umożliwienie pracy zdalnej, które nie doczekało się jeszcze szczegółowego unormowania w Kodeksie pracy, ale – no właśnie!

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna to nic innego jak umożliwienie pracownikowi wykonywania swoich obowiązków zawodowych w innym miejscu niż siedziba firmy.
Z pracą w systemie home office wiążą się jednak pewne komplikacje związane na przykład z: zasadami BHP, kosztami zużytego na pracę prądu czy ochroną poufnych danych, które dotychczas nie doczekały się jeszcze swojego unormowania w Kodeksie pracy.

Praca zdalna – wniosek

Planowane zmiany zakładają między innymi konieczność uregulowania pracy w porozumieniu, które zawierane będzie między pracodawcą a pracownikiem lub zapisane w regulaminie ustalanym przez pracodawcę. Z takiego rozwiązania korzystać będą nowi pracownicy. Obecni zaś, będą mogli skorzystać z opcji złożenia odpowiedniego wniosku.

Bezwzględna zgoda pracodawcy

Projekt zmian zakłada również sytuacje, w których zgoda pracodawcy na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej będzie obligatoryjna. Ma to dotyczyć sytuacji gdy wniosek składa kobieta w ciąży lub pracownik wychowujący dziecko, które nie ukończyło 4 lat.

Miejsce pracy zdalnej

Istotna zmiana dotyczyć będzie także miejsca wykonywania pracy zdalnej. Miejsce to powinno być do takiej pracy dostosowane oraz zaakceptowane przez pracodawce. Pracodawca powinien przekazać również pracownikowi do wypełnienia listę kontrolną dotyczącą warunków pracy, które pracownik powinien mieć zapewnione. Lista taka obejmować będzie na przykład:
• odpowiednie oświetlenie,
• powierzchnię pracy,
• odpowiednie miejsce do siedzenia,
• odpowiednia odległość od monitora.

Koszty pracy zdalnej

Do tej pory brak było regulacji dotyczącej tego kto właściwie powinien ponosić koszty związane z materiałami czy narzędziami niezbędnymi do wykonywania pracy w domu. Nowelizacja Kodeksu pracy ma tę kwestię uregulować i to pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów.

The post Praca zdalna – jakie zmiany w 2022? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *