Rejestracja jako podatnik VAT – kiedy? 

Nie każdy przedsiębiorca musi być podatnikiem VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie byli nimi od początku, muszą nimi się stać po spełnieniu pewnych warunków. Jakich? Wyjaśniam w dalszej części wpisu.

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT?

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne, rolnicy.

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT powstaje, jeżeli:

– wartość sprzedaży w firmie, w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł.
– w firmie sprzedawane są towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT.

Niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży obowiązek rejestracji jako podatnik VAT mają niektórzy przedsiębiorcy, np.:
– prawnicy,
– osoby świadczące usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
– jubilerzy,
– firmy ściągania długów, w tym zajmujące się factoringiem.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia do VAT?

Należy pamiętać, aby zgłoszenie do VAT zrobić:
– przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT
– przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, czyli po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego),
– przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje ci jako rolnikowi ryczałtowemu.

Należy pamiętać o tm, że podatnicy podatku od towarów i usług rejestrują się na potrzeby VAT przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

The post Rejestracja jako podatnik VAT – kiedy? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *