Rejestracja podatnika VAT UE 

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych lub chcą handlować z kontrahentami innych Państw Unii Europejskiej, muszą wcześniej zarejestrować się jako podatnicy VAT UE. Jak to zrobić? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE?

Obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE dotyczy przedsiębiorców, którzy chcą:
– dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE,
– dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych i korzystasz ze zwolnienia VAT z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł

oraz gdy:
– wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł,
– chcą świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy.

Jak dokonać zgłoszenia?

W celu zarejestrowania się jako podatnik VAT UE wystarczy dokonać odpowiedniego zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego. Należy podkreślić, że w pewnych sytuacjach, urząd może odmówić rejestracji. Będzie to miało miejsce między innymi, gdy:
– w zgłoszeniu rejestracyjnym przedsiębiorca poda dane niezgodne z prawdą,
– firma nie istnieje,
– nie można się skontaktować ani z przedsiębiorcą, ani z jej pełnomocnikiem,
– przedsiębiorca lub jego pełnomocnik nie stawią się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania,
– z informacji urzędu wynika, że przedsiębiorca będzie wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych.

The post Rejestracja podatnika VAT UE appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *