Składki ZUS z rachunku VAT dzięki bankom 

Składki ZUS można opłacić wykorzystując fundusze zgromadzone na rachunku VAT. Wystarczy wykonać z niego zwykły przelew na swój indywidualny rachunek składkowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Składki ZUS z rachunku VAT dzięki bankom

Powstanie możliwości, aby składki ZUS opłacić ze środków na rachunku VAT, wynika z funkcji, którą w swoich systemach posiada większość polskich banków (ale nie wszystkie!).

Jak to działa?

Zdarza się, że na swoim rachunku mamy mniej środków, niż jest to konieczne, by opłacić składki ZUS, za to posiadamy fundusze na powiązanym z tym rachunkiem, specjalnym rachunku VAT. Wówczas wystarczy ze swojego rachunku zlecić przelew do ZUS na pełną kwotę, a system bankowy (o ile ma taką funkcję), automatycznie pobierze brakującą kwotę właśnie z rachunku VAT.

Zwykły przelew

Takiej transakcji należy dokonywać przez funkcję zwykłego przelewu, nie zaś z wykorzystaniem metody podzielonej płatności. Raz, że dotyczy ona rozliczeń z kontrahentami, a nie ZUS. Dwa, że składki ZUS nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Trzy, że nawet gdyby tak było, podzielona płatność spowodowałaby podzielenie podatku VAT między płatnika a odbiorcę płatności. W konsekwencji nie zostałaby więc opłacona cała składka. Jeśli jednak ktoś zapomni o tej zasadzie i opłaci składki ZUS z wykorzystaniem podzielonej płatności, kwota zostanie zwrócona na jego konto. Wszystko dzięki temu, że banki nie prowadzą rachunków VAT dla indywidualnych rachunków składkowych ZUS. To często ma natomiast miejsce przy rozliczeniach z kontrahentami. Wówczas będzie konieczne wykonanie przelewu raz jeszcze – tym razem w zwykłej formie.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://inforfk.pl

The post Składki ZUS z rachunku VAT dzięki bankom appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *