Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie. 

Problematyka rozwodu została uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej k.r.o). Zgodnie z art. 56 k.r.o., jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może zażądać, by sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Nie jest on dopuszczalny, gdyby wskutek tego miało ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Rozpad pożycia powinien obejmować więź fizyczną, emocjonalną, a także gospodarczą, czyli prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Czy sąd zawsze orzeka o winie?

Zasadą jest, iż sąd ma obowiązek orzec z czyjej winy doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Jest to zasada, a więc nieorzekanie o winie należy do wyjątków. Może to nastąpić tylko w sytuacji, gdy obydwoje małżonkowie zgadzają się na to, by sąd nie orzekał o winie. Nie oznacza to, że nie doszło np. do zdrady czy złego traktowania, ale po prostu sąd nie musi tego badać w tym aspekcie, czy było to przyczyną rozpadu pożycia i kto ponosi za to odpowiedzialność.

Co daje orzeczenie rozwodu z winy drugiej strony?

Kwestia orzeczenia winy nie ma wpływu na alimenty na dzieci, na podział majątku czy też sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Sąd rozpatruje te sprawy w oddzieleniu od siebie i niezależnie. Można być złym małżonkiem i dopuścić się zdrady, ale być dobrym rodzicem. Nie można z góry zakładać, że wina w rozkładzie pożycia jednocześnie określa małżonka jako z gruntu złą osobę i niewydolnego rodzica. Orzeczenie o winie ma jedynie wpływ na wymiar alimentów pomiędzy małżonkami. Jeśli małżonek został uznany za wyłącznie winnego, małżonek niewinny może domagać się alimentów dla siebie, jeśli wskutek rozwodu doszło do pogorszenia jego sytuacji materialnej. Natomiast gdy np. nie orzekano o winie lub jest wina obojga małżonków, to małżonek, który znalazł się w niedostatku, może wnosić o zasądzenie alimentów dla siebie. Obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności, sąd zdecyduje się przedłużyć ten okres

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?

Jest to może pewien mit, fałszywe przekonanie, które żywi wiele osób, ale odpowiedź jest prosta – nie. Orzeczenie rozwodu z winy męża czy żony nie ma żadnego wpływu ma to, jak zostanie podzielony majątek, nie wpływa na prawo własności. Trzeba jednak zastrzec, że w postępowaniu o podział można podnosić niektóre argumenty związane z winą przy rozwodzie, np. można argumentować, że małżonek nadużywał alkoholu i trwonił majątek, przez co w mniejszym stopniu przyczynił się do jego powstania i przez to należą się mu mniejsze udziały.

Zasadniczo sąd ma obowiązek orzekać, z czyjej winy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego. Jeśli strony zgodnie wniosą o nieorzekanie o winie, sąd od tego odstąpi. Nieraz warto odpuścić orzekanie o winie, trzeba przeanalizować, jakie są potencjalne korzyści rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Zdjęcie: unsplash.com

 

The post Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie. appeared first on Wszystko o rozwodzie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *