Umowa na odległość. Kiedy od niej nie odstąpimy? 

Każdy z nas coś kupuje. W dzisiejszych czasach coraz częściej robimy to przez Internet. Oznacza to, że zawieramy wówczas umowę na odległość. Od takiej umowy można rzecz jasna odstąpić – to jedno z podstawowych praw konsumenta. Warto jednak znać wyjątki od tej zasady. W poniższym wpisie właśnie na ten temat.

Umowa na odległość – wyjątki od prawa odstąpienia

Sytuacje, w których uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość – bez podania przyczyn – nie znajduje zastosowania, określa art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Mowa tutaj o przypadkach, gdy:

przedmiotem umowy jest świadczenie usług, zaś usługa po uzyskaniu wyraźnej zgody konsumenta została już wykonana, a konsument został poinformowany, że utraci wtedy prawo do odstąpienia od umowy;
przedmiotem umowy są świadczenia, co do których ustalenie ceny czy wynagrodzenia jest uzależnione wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad których przedsiębiorca nie ma możliwości kontrolować;
świadczenie dotyczy rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji dostarczonej przez konsumenta lub mająca na celu zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
świadczenie dotyczy rzeczy ulegającej szybkiemu zepsuciu bądź mającej krótki termin przydatności do użycia;
świadczenie dotyczy rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić przez wzgląd na ochronę zdrowia lub higienę, o ile opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
świadczenie dotyczy rzeczy, które po dostarczeniu przez wzgląd na swój charakter ulegają nierozłącznemu połączeniu z innymi rzeczami;
świadczenie dotyczy napojów alkoholowych, których cenę ustalono zawierając umowę ich sprzedaży, a dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni, a ich wartość jest uzależniona od wahań rynkowych, których przedsiębiorca nie ma możliwości kontrolować;
konsument wyraźnie zażądał, aby aby przedsiębiorca przyjechał do niego celem przeprowadzenia pilnej naprawy bądź konserwacji, o ile przedsiębiorca świadczy inne usługi niż te, których których wykonania konsument zażądał bądź dostarcza rzeczy inne od części zamiennych koniecznych do wykonania naprawy bądź konserwacji – wówczas prawo odstąpienia od umowy konsument ma tylko co do dodatkowych usług lub rzeczy;
świadczenie dotyczy nagrań dźwiękowych bądź wizualnych, albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, o ile opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
świadczenie dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, jednak za wyjątkiem umów o prenumeratę;
umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia aukcji publicznej;
przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu pojazdów, gastronomii, usług dotyczących wypoczynku, rozrywki, sportu lub kultury, o ile w umowie wskazano dzień lub okres świadczenia takich usług;
przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na żadnym nośniku materialnym, o ile realizacja świadczenia rozpoczęła się po uzyskaniu wyraźnej zgody konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie uprawnienia do takiego odstąpienia;
upłynął 14-dniowy okres od momentu odbioru przedmiotu świadczenia.

Po co prawo odstąpienia?

Ważne jest, że odstąpienie od umowy zawartej na odległość to uprawnienie konsumenta do tego, by mógł w odpowiedni sposób zapoznać się z przedmiotem umowy sprzedaży, a w razie niezadowolenia od niej odstąpić.

Inne sposoby dochodzenia swoich praw

Nawet jeśli na gruncie art. 38 przywoływanej Ustawy o prawach konsumenta konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość, ma jeszcze szansę skorzystać z innych środków. Mowa tutaj o dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

The post Umowa na odległość. Kiedy od niej nie odstąpimy? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *