Ustawa deregulacyjna podpisana przez prezydenta! 

Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 26 stycznia ustawę deregulacyjną, która ma na celu usunięcie niepotrzebnych przeszkód administracyjnych i prawnych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale w przypadku zmian wprowadzonych do ustawy o broni i amunicji, będą obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy Prawo przedsiębiorców wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Jakie zmiany wprowadza ustawa deregulacyjna?

Ustawa zwiększa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla różnych grup podatkowych o 12, 9 i 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2022 roku. Jednocześnie wprowadzono limity dla darowizn otrzymywanych od wielu osób. Ustawodawca dostosował kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla każdej grupy podatkowej w zależności od tego, czy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu nastąpiło od jednej, czy wielu osób. Dodatkowo ustawodawca wprowadził rozliczanie kwoty wolnej od podatku w pięcioletnich cyklach, licząc od 1 lipca 2023 roku.
W rezultacie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę:

– 36120 zł od jednej osoby lub 108360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
– 27090 zł od jednej osoby lub 81270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
– 18060 zł od jednej osoby lub 54180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Działalność nieewidencjonowana – większy próg

W ustawie Prawo przedsiębiorców zmieniono próg przychodów, który pozwala na prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność nieewidencjonowaną, jeśli ich przychody nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wcześniej, ustawa mówiła o kwocie równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, którą można było osiągnąć, bez konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod warunkiem niewykonywania działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

The post Ustawa deregulacyjna podpisana przez prezydenta! appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *