Wstrzymanie płatności rat kredytowych (zabezpieczenie w sprawie frankowej) – wyrok TSUE C-287/22 

Sprawy frankowe, biorąc pod uwagę postępowania w I i II instancji, trwają co najmniej kilkanaście miesięcy, ale mogą trwać i dłużej. Do czasu prawomocnego zakończenia procesu sądowego, a więc do czasu wydania wyroku przez sąd odwoławczy, umowa kredytowa jest ważna, a w konsekwencji kredytobiorców obciąża obowiązek płatn…  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *