Zabezpieczenie roszczenia – Postępowanie zabezpieczające 

Postępowanie zabepieczeające – co to takiego? Postępowanie zabezpieczające służy zapewnieniu wykonalności orzeczeń sądowych. Żądać udzielenia zabezpieczenia można w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny. Postępowanie to odgrywa zatem istotną rolę w zapewnieniu skutecz…  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *