Zarząd sukcesyjny – co musisz wiedzieć? 

,Śmierć przedsiębiorcy często niesie za sobą nie tylko emocjonalny cios dla jego bliskich, ale również stwarza problemy gospodarcze związane z niepewnością co do przyszłości firmy, która nagle straciła swojego lidera. Właśnie w takich sytuacjach kluczowe znaczenie może mieć zarząd sukcesyjny, który pozwala na kontynuowanie działalności firmy nawet po śmierci właściciela.

Czym jest zarząd sukcesyjny?

Zarząd sukcesyjny to mechanizm prawny umożliwiający kontynuację zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci, dzięki wcześniej przygotowanemu planowi sukcesyjnego zarządzania firmą. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie chaosu i zapewnienie płynności operacyjnej firmy.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może nią być jednak osoba, która:

została prawomocnie pozbawiona prawa do prowadzenia działalności gospodarczej,
ma nałożony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 

Jak można powołać zarządcę sukcesyjnego?

Przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego wyznaczenia zarządcy sukcesyjnego poprzez jeszcze za życia. Może to zrobić poprzez wskazanie konkretnej osoby lub zastrzeżenie, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Warto podkreślić, iż takie powołanie musi być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

Jeżeli przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego w czasie swojego życia, po jego śmierci możliwe jest powołanie zarządcy przez:

małżonka przedsiębiorcy,
spadkobierców ustawowych,
spadkobierców testamentowych lub zapisobierców windykacyjnych.

Jakie są formalności związane z funkcjonowaniem zarządcy sukcesyjnego?

Powołanie zarządcy sukcesyjnego oraz zgoda na pełnienie tej funkcji muszą zostać formalnie zapisane i zgłoszone do CEIDG przez notariusza. Dodatkowo, osoba powołana na zarządcę musi złożyć oświadczenie o braku przeszkód prawnych do pełnienia tej funkcji.

Stan prawny: kwiecień 2024 r.

Fot. unsplash.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *