Zgoda obojga rodziców w procesie uzyskania paszportu dla dziecka. 

Spory rodzicielskie nie powinny przeszkadzać w rozwoju dziecka i jego możliwości poznawania świata. Niestety jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy niesnaski między byłymi partnerami mają bezpośredni wpływ na rozwój ich potomka. Przykładem sytuacji, w której to rodzice nie mogą dojść do wspólnego konsensusu to kwestia spędzenia przez dziecko zagranicznych wakacji z jednym z nich. Jednakże, zanim pojawią się problemy na etapie realizacji samego wyjazdu, spięcia mogą pojawić się już w chwili wyrabiania paszportu dla dziecka. Czy drugi rodzic może mieć wpływ na próbę wyrobienia tego dokumentu dla naszego wspólnego dziecka?
Wymagana zgoda obu rodziców

Zasadniczo, aby wydać paszport dziecku poniżej 18. roku życia, potrzebna jest zgoda zarówno matki, jak i ojca (art. 43 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych). Reguła ta ma za zadanie chronić dziecko — często bowiem dochodzi do sytuacji, iż jedno z rodziców chce dokonać tzw. “porwania rodzicielskiego” a wydanie paszportu mogłoby mu w tym pomóc.

Wyjątki od reguły

Zgoda jednego z rodziców nie jest wymagana, jeśli został on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jej wykonywanie zostało zawieszone, lub ograniczone (art. 43 ust. 2).

Jak wyrazić zgodę?

Zgoda na wydanie paszportu może być wyrażona na wniosku paszportowym, na piśmie z poświadczonym podpisem lub elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 43 ust. 3).

Co, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia?

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, zastępująca zgodę jednego z nich może być decyzja sądu rodzinnego, która powinna być dołączona do wniosku o paszport (art. 43 ust. 5).

W niektórych sytuacjach, gdy uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, a dziecko przebywa poza Polską, paszport może być wydany za zgodą tylko jednego z nich, jeśli jest to w najlepszym interesie dziecka (art. 43 ust. 8).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Zdjęcie: unsplash.com

The post Zgoda obojga rodziców w procesie uzyskania paszportu dla dziecka. appeared first on Wszystko o rozwodzie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *