Zmiany w KSH – sprawdź najważniejsze z nich! 

13 października 2022 r., czyli już jutro, w życie wchodzi jedna z większych nowelizacji KSH jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zmian jest sporo, jednak w dzisiejszym wpisię chciałbym przedstawić najważniejsze z nich.

KSH – najważniejsze zmiany

Październikowa nowelizacja zakłada między innymi szereg nowych praw i obowiązków dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych. Do najważniejszych z nich należą:
– obowiązek sporządzania corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
– prawo żądania przez radę nadzorczą informacji i dokumentów dotyczących stanu spółki,
– nowe zasady dotyczące posiedzeń rady nadzorczej,
– możliwość ustanawiania doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej do wykonywania określonych czynności nadzorczych oraz możliwość powoływania doradcy rady nadzorczej do zbadania określonej sprawy,
– udział kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej spółek, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta,
– obowiązek zarządu spółki akcyjnej informowania rady nadzorczej o określonych sprawach bez dodatkowego wzywania,
– ustawowy wymóg wyrażenia przez radę nadzorczą zgody na zawarcie transakcji przez spółkę akcyjną ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, pod określonymi warunkami.

Inne zmiany w KSH

Oprócz powyższych zmian, nowelizacja wprowadza nowe pojęcie grupy spółek czy rozszerzenie katalogu przepisów karnych i przestępstw, za które prawomocne skazanie powoduje brak możliwości pełnienia niektórych funkcji.

The post Zmiany w KSH – sprawdź najważniejsze z nich! appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *