Zmiany w przepisach o ruchu drogowym 

Rząd przedstawił projekt zmian w przepisach o ruchu drogowym. Nowelizacja miałaby obejmować szereg podstawowych zasad. My w dalszej części artykułu omówimy najważniejsze z nich.

Obowiązek jazdy „na suwak”

Resort infrastruktury zapowiada wprowadzenie nowego znaku, który przy zwężeniach jezdni miałby stanowić nakaz jazdy „na suwak”, jednak dopiero pod koniec 2018 roku. Chodzi o to, by kierowcy aż do miejsca zwężenia jechali równolegle, a potem jadący prawym pasem winien przepuścić tego, który jedzie pasem lewym. Obecnie takie rozwiązanie stosuje się jedynie przy części remontów dróg.

Przestępstwo ucieczki przed pościgiem

Kolejna kwestia wyszła ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i dotyczy nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeń. W jej myśl ucieczka przed pościgiem stałaby się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Należy jednak wskazać, że pościg rozumie się tutaj jako polecenie zatrzymania pojazdu wydane przez funkcjonariusza pozostającego w radiowozie przy użyciu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, które to polecenie zostało przez kierowcę zlekceważone. Niezatrzymanie się do kontroli nie będzie przestępstwem ucieczki przed pościgiem, a wciąż pozostanie wykroczeniem.

Mandaty nadal nieobowiązkowe

Dziennikarze nagłośnili ostatnio sprawę odebrania sprawcom wykroczeń drogowych uprawnienia do odmowy przyjęcia mandatu, co w praktyce oznaczało by, że mandaty staną się obowiązkowe. Resport sprawiedliwości tłumaczy jednak, iż nie były i nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie.

Szczegółowa regulacja rutynowych kontroli

Rutynowe kontrole trzeźwości zostaną szczegółowo uregulowane przez zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Dzięki temu jasno określone będą uprawnienia funkcjonariuszy – nie tylko Policji, ale też m.in. Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej – w tym zakresie. Poza ich prawem do kontroli trzeźwości przepisy pozwolą także na kontrolę obecności środków odurzających w organizmie kierowcy.

Deskorolka na ścieżce rowerowej

Sprzęt napędzany siłą mięśni bądź silnikiem elektrycznym o konstrukcji ograniczającej maksymalną prędkość jazdy do 25 km/h i o szerokości w ruchu nie większej niż 0,9 m. To definicja tzw. urządzenia transportu osobistego, która ma być wprowadzona do Prawa o ruchu drogowym. Przesłanki wskazane powyżej spełniają chociażby hulajnogi, deskorolki, czy rolki. Co to oznacza? Konieczność poruszania się przez użytkowników takich sprzętów nie po chodnikach, ale po ścieżkach rowerowych – prawdopodobnie od maja 2018 roku. Wyjątek to chodnik o szerokości co najmniej 2,5 m, po którym na hulajnodze czy deskorolce będzie można jechać, ale… z prędkością pieszego.

Ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym

Następny pomysł resortu infrastruktury, który może zacząć obowiązywać od maja 2018 roku. Różnica z obowiązującą teraz regulacją jest taka, że aktualnie w godzinach 23.00-05.00 w terenie zabudowanym ograniczenie prędkości wynosi o 10 km/h więcej, czyli 60 km/h.

Dłuższa karalność wykroczeń

Karalność wykroczenia ma ustawać z upływem terminu dwóch lat od zakończenia okresu roku, w którym możliwe jest wszczęcie postępowania. Dotychczas wyglądało to inaczej – jeżeli we wspomnianym rocznym okresie wszczęto postępowanie, to karalność powinna nastąpić w ciągu dwóch lat, ale od popełnienia czynu.

Wyższa kara za wypadek pod wpływem alkoholu

Najniższy wymiar kary przewidywany za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, w którego następstwie inna osoba poniosła śmierć lub odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, wyniesie dwa lata pozbawienia wolności. Obecnie dolna granica kary to tylko dziewięć miesięcy pozbawienia wolności.

Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych często bywa lekceważony. Sankcją za takie naruszenie jest kara pozbawienia wolności do lat czterech, którą planuje się podnieść o rok – do pięciu lat.

Orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych

Wydanie takiego orzeczenia będzie obowiązkowe, jeśli dana osoba nie zastosuje się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzekany ma być również wobec osób skazanych za przestępstwo ucieczki przed pościgiem.

Źródło informacji: Gazeta Prawna

The post Zmiany w przepisach o ruchu drogowym appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *