4 dni pracy w tygodniu? Kodeks pracy to umożliwia! 

W świecie, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym zyskuje na znaczeniu, koncepcja pracy przez cztery dni w tygodniu staje się coraz bardziej atrakcyjna. Ale czy jest to realna możliwość w świetle obowiązujących przepisów? Okazuje się, że Kodeks Pracy faktycznie umożliwia takie rozwiązania, otwierając drzwi do większej elastyczności i potencjalnie zwiększającej się produktywności.

System skróconego tygodnia pracy

Zgodnie z art. 143 Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

System zadaniowego czasu pracy

Zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy — w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

4 dni pracy w tygodniu? Niektóre kraje już się na to zdecydowały

Czterodniowy tydzień pracy zyskuje popularność w wielu krajach na całym świecie jako sposób na zwiększenie produktywności pracowników i poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Oto kilka przykładów, gdzie ten model pracy jest stosowany:

Nowa Zelandia — firma Perpetual Guardian zastosowała czterodniowy tydzień pracy w 2018 roku jako eksperyment, który okazał się tak udany, że stał się stałą praktyką. Wprowadzenie tego modelu przyniosło znaczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla firmy;
Japonia — wielkie korporacje, takie jak Microsoft Japonia, przetestowały skrócony tydzień pracy, odnotowując wzrost produktywności o 40%;
Finlandia — choć nie jest to oficjalna polityka rządowa, niektóre firmy w Finlandii eksperymentują z czterodniowym tygodniem pracy, aby zwiększyć efektywność i satysfakcję pracowników;
Islandia — przeprowadzone tam badania dotyczące skróconego tygodnia pracy wykazały znaczne korzyści, takie jak poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i ogólna satysfakcja z pracy;
Stany Zjednoczone — niektóre firmy w USA, zwłaszcza w sektorze technologicznym i start-upach, eksperymentują z czterodniowym tygodniem pracy, podkreślając korzyści takie jak zmniejszenie wypalenia zawodowego i zwiększenie lojalności pracowników;
Wielka Brytania — niektóre firmy brytyjskie również testują ten model, a debata na temat czterodniowego tygodnia pracy zyskuje na popularności także w przestrzeni publicznej.

Warto zauważyć, że sukces czterodniowego tygodnia pracy zależy od wielu czynników, w tym od branży, kultury organizacyjnej i specyfiki pracy. W niektórych przypadkach model ten może być bardziej efektywny, w innych mniej. Kluczem do sukcesu jest elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb i możliwości danej firmy czy sektora.

4 dni pracy w tygodniu — podsumowanie

Współczesny rynek pracy ewoluuje, a czterodniowy tydzień pracy może być jednym z kroków w stronę bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego środowiska pracy. Czy taki model stanie się normą w najbliższej przyszłości? Czas pokaże, ale z pewnością jest to interesujący temat do obserwacji i dalszych dyskusji.

The post 4 dni pracy w tygodniu? Kodeks pracy to umożliwia! appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *