Czynny żal złożony elektronicznie jest nieskuteczny 

Czynny żal, a dokładniej – zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego – to forma przyznania się przez podatnika przed organami skarbowymi, że nie dopełnił swoich obowiązków. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego pozwala to na uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych.

Czynny żal w praktyce

W praktyce czynny żal od lat składa się do właściwego urzędu skarbowego na piśmie. Alternatywnym rozwiązaniem jest zgłoszenie go w formie ustnej do protokołu. Ważne, że obowiązek, który nie został wcześniej dopełniony, a którego dotyczy czynny żal, musi być zrealizowany najpóźniej razem ze złożeniem czynnego żalu.

Czynny żal elektronicznie

Wielu podatników zdążyło się już przyzwyczaić, że w urzędach skarbowych z roku na rok odchodzi się od papierowych dokumentów. Zastępują je rozwiązania elektroniczne. Widać to chociażby na przykładzie deklaracji VAT, deklaracji płatnika zaliczek na podatek dochodowy PIT. Takie dokumenty złożymy już tylko elektronicznie. Idąc dalej – od ubiegłego roku, również elektronicznie, to urząd skarbowy przygotowuje za podatnika PIT, który ten może zdalnie zaakceptować bądź zgłosić do niego poprawki. Wydawać by się mogło, że tak samo elektronicznie można doręczyć fiskusowi czynny żal. Błąd.

A ten, złożony mailowo złożony mailowo – choćby w formie skanu podpisanego ręcznie dokumentu – nie wypełnia formy pisma procesowego. Nieskuteczny jest nawet wtedy, który podatnik złożyłby z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego czy Profilu Zaufanego ePUAP.

Konsekwencje elektronicznego czynnego żalu

Czynny żal złożony elektronicznie przez urząd skarbowy nie jest traktowany jako czynny żal. Nie jest też jednak tak, że fiskus całkowicie złożone w ten sposób pismo pomija. Uznaje je zatem za samodenuncjację, czyli sytuację, w której podatnik sam poinformował o popełnieniu czynu zabronionego, ale nie zwolni się tym samym od odpowiedzialności.

Najlepsze rozwiązanie

Dlatego, mimo postępującej elektronizacji, najlepszym rozwiązaniem wciąż jest składanie czynnego żalu w formie pisemnej – choćby wysyłając go na poczcie listem poleconym. Inaczej można narazić się na negatywne konsekwencje, których zawiadomienie w założeniu ma pomóc uniknąć.

Plany na przyszłość

Jednym z planów elektronizacji w komunikacji z organami skarbowymi jest taka nowelizacja przepisów, by możliwe stało się składanie czynnego żalu przez Profil Zaufany ePUAP. Na chwilę obecną jednak brak jest konkretnych działań w tym kierunku, a więc na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl

The post Czynny żal złożony elektronicznie jest nieskuteczny appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *