Czynny żal – zmiany w Kodeksie karnym skarbowym 

Czynny żal to instytuacja, która pozwala, a może pozwalała na uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym skarbowym znacząco ograniczą jednak stosowanie tej instytucji.

Czynny żal – czym jest?

Czynny żal – dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Jeśli na przykład: nie złożyłeś zeznania podatkowego w terminie, nierzetelnie prowadziłeś księgi rachunkowe lub wystawiałeś faktury, albo bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT, możesz wnieść czynny żal.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt,
– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Czynny żal – zmiany w przepisach

Dotychczasowe przepisy mówiły o tym, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba go złożyć przed rozpoczęciem czynności służbowych przez organ ścigania. O czym powyżej. Przepis o tym mówiący ma jednak ulec zmianie i art. 16 § 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego ma brzmieć: „po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”

Co to oznacza? Oznacza to, że złożenie czynnego żalu nie będzie możliwe już po podjęciu każdej czynności urzędowej wobec podatnika, jak na przykład sprawdzenia poprawności rozliczeń. Nie tak jak wcześniej, dopiero po podjęciu działań przez organy ścigania.

The post Czynny żal – zmiany w Kodeksie karnym skarbowym appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *