Dane osoby naruszającej dobra osobiste w Internecie 

Dane osoby naruszającej dobra osobiste w Internecie do ujawnienia

Sąd Najwyższy uznał, że dane osoby naruszającej dobra osobiste w Internecie mogą być zwolnione z tajemnicy telekomunikacyjnej. Mowa o ujawnieniu informacji, czy dane pozwanego pokrywają się z numerem IP jego urządzenia.

Łatwiejsze dochodzenie roszczeń

Uchwała Sądu Najwyższego to krok do ułatwienia dochodzenia roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Tyczy się to sytuacji, w których Internauci są publicznie obrażani przez innych użytkowników portali czy forów internetowych.

Spór o halę sportową

Omawiana sprawa dotyczyła sporu co do budowy w Gdańsku hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena. Działaczka społeczna sprzeciwiała się tej inwestycji, a pracownicy spółdzielni na której terenie miała powstać hala, oczerniali ją w Internecie. Finalnie działaczka wystąpiła z pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Sąd natomiast go oddalił. Uznał przy tym, że działaczka musi brać pod uwagę krytykę oponentów, która mieściła się zresztą w standardach debaty publicznej.

Wątpliwości sądu

Sąd drugiej instancji zastanawiał się później, czy Prawo telekomunikacyjne przewiduje możliwość ujawnienia sądowi danych osobowych konkretnego użytkownika numeru IP. Spółka zapewniająca dostęp do Internetu na terenie wspomnianej spółdzielni odmówiła bowiem takiemu wnioskowi. Tłumaczyła to art. 159 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego. Brzmi on następująco:
„Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:
1) będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania;
2) nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą;
3) dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności handlowej;
4) będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi.”

Dane osoby naruszającej dobra osobiste do ujawnienia

Sąd Najwyższy uznał, że na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego dane osoby naruszającej dobra osobiste w Internecie mogą być ujawnione. Tego typu naruszenia są bowiem powszechne w Internecie, a wrażenie anonimowości rodzi coraz większą bezkarność. Sąd może więc wystąpić do operatora telekomunikacyjnego z wnioskiem o ujawnienie danych, które pozwolą na weryfikację twierdzeń powoda. Dodatkowo utworzy to możliwość potwierdzenia danych pozwanego i numeru IP.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Zapraszamy do kontaktu!

Opracował: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://prawo.pl, https://lexlege.pl, Inf. własna
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com

The post Dane osoby naruszającej dobra osobiste w Internecie appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *