Zastępcza kara aresztu. Co to takiego? 

Zastępcza kara aresztu to pojęcie znane z Kodeksu wykroczeń. Jej wykonanie zarządza się w określonych przypadkach. Dziś wyjaśnimy, kiedy tak się dzieje.

Zastępcza kara aresztu w Kodeksie wykroczeń

Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 821) zawiera pojęcie „zastępcza kara aresztu” w art. 23. Brzmi on, jak następuje:
„§ 1. Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania nałożonych na niego obowiązków, a także w przypadku gdy ukarany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary aresztu przysługuje zażalenie”.

Jak rozumieć przepisy

Zastępcza kara aresztu zarządzana jest przez sąd w sytuacji, gdy osoba ukarana za popełnione wykroczenie ograniczeniem wolności lub nałożeniem na nią obowiązków, nie realizuje kary. W dosłownym rozumieniu – nie odbywa kary ograniczenia wolności, albo nie wykonuje nałożonych obowiązków.

Podobnie sąd może zarządzić, by wykonana została zastępcza kara aresztu, jeśli ukarany wykonał tylko część kary ograniczenia wolności, a nie zasądzoną mu całość.

Obliczanie wymiaru aresztu

Wymiar zastępczej kary aresztu ustalany jest oczywiście przez sąd. Przyjmuje on, że wymiar ten musi odpowiadać pozostałej do wykonania karze ograniczenia wolności. Co istotne, zgodnie z przepisami jeden dzień aresztu równoważy dwa dni kary ograniczenia wolności.

Areszt w Kodeksie wykroczeń

Areszt to jedna z czterech kar przewidywanych w Kodeksie wykroczeń za popełnione wykroczenie. Zgodnie z aktualną regulacją, areszt wymierza się w dniach, przy czym trwa on najkrócej 5, a najdłużej 30 dni.

Więcej na temat aresztu w Kodeksie wykroczeń oraz innych znaczeniach określenia „areszt” w polskim systemie prawnym, możecie przeczytać na blogu kancelarii Jarosław Reck Adwokaci z Katowic.

Opracował: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 821)
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com

The post Zastępcza kara aresztu. Co to takiego? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *