Deklaracja VAT zostanie zastąpiona plikiem JPK_VAT 

Deklaracja VAT w pliku JPK_VAT

Dobra wiadomość dla podatników podatku od towarów i usług (VAT). Przygotowywana nowelizacja Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 nr 0 poz. 2174) zakłada, że deklaracja VAT zostanie zastąpiona nowym plikiem JPK_VAT. Przypomnijmy – dziś deklaracja VAT musi być składania oddzielnie od plików JPK_VAT. Na szczęście obie czynności już teraz wykonuje się elektronicznie, ale można napotkać ograniczenia.

Deklaracja VAT i plik JPK_VAT dziś

Do złożenia pliku JPK_VAT wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, aplikacja e-mikrofirma udostępniona przez resort finansów i Profil Zaufany (może być potwierdzony przez bankowość elektroniczną).

Złożenie deklaracji VAT co do zasady wymaga niemal takiego samego zestawu, ale zamiast aplikacji e-mikrofirma konieczne jest posiadanie wtyczki e-Deklaracje, również udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Niestety utrudnienia napotkają dla przykładu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż składający w ich imieniu deklarację VAT poza Profilem Zaufanym powinien posiadać podpis kwalifikowany, weryfikowany przy użyciu ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. A zakup czytnika takich podpisów z oprogramowaniem i kartą z zakodowanym podpisem to wydatek rzędu kilkuset złotych. Potem przedłużenie ważności podpisu co roku pochłonie minimum 130 złotych.

Deklaracja VAT i plik JPK_VAT już niebawem

Według Ministerstwa Finansów nowelizacja ułatwi podatnikom wypełnianie swoich obowiązków podatkowych. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Zgodnie z założeniem, deklaracja VAT 7 i VAT 7K (kwartalna) zostanie włączona do nowego wzoru pliku JPK_VAT. Plik ten będzie to więc deklaracja VAT i ewidencja VAT.

Co ważne, zlikwidowane zostaną załączniki wymagane w sytuacji, kiedy składana jest deklaracja VAT. Mowa o załącznikach VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT. W ich miejsce nowy plik JPK_VAT zawierać będzie odpowiednie pola wyboru. Podobnie wycofane zostanie podsumowanie informacji w obrocie krajowym VAT-27.

Jeśli podatnik zdecyduje się na rozliczenie kwartalne podatku VAT, co miesiąc złoży część ewidencyjną VAT, a raz na trzy miesiące – także część deklaracyjną VAT.

Inne zmiany

Poza ułatwieniami dla podatników, nowelizacja ma na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i zminimalizowanie działań zmierzających do unikania płacenia podatków. Jednym z rozwiązań realizujących ten cel będzie dla przykładu wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT przez niektórych podatników.

Dalej przewidziano zmiany w rejestracji podatników czy wystawianiu faktur na podstawie paragonów fiskalnych. W końcu doprecyzowano też definicję paliw ciepłych i wprowadzono stawkę akcyzy w wysokości 1180,00 złotych za 1000 litrów preparatów smarowych mieszczących się w pozycji oznaczonej jako CN 3403.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://inforfk.pl

The post Deklaracja VAT zostanie zastąpiona plikiem JPK_VAT appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *