Dłużnik alimentacyjny a wypłata wynagrodzenia 

Końcówka minionego roku przyniosła zmiany w zakresie długów alimentacyjnych. Zaległości alimentacyjne to kwoty, które w niektórych województwach oscylują w granicach miliardów.

Zaległości alimentacyjne a Krajowy Rejestr Zadłużonych

1 grudnia ubiegłego roku wszedł w życie Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Jest to rejestr jawny, do którego wypisywane są osoby fizyczne, wobec których egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna przez okres co najmniej 3 miesięcy.

„Alimenciarze” a prawo pracy

Zmianie uległy również przepisy Kodeksu pracy. Art. 282 § 3. otrzymał brzmienie: Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.
Oznacza to, że w przypadku zatrudnienia pracownika, który ma zaległości alimentacyjne, a wypłacane mu wynagrodzenie będzie wyższego niż to wynikające z zawartej umowy o pracę, co oznacza, że nie zostanie dokonane potrącenie wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, możesz narazić się na nałożenie kary grzywny.

The post Dłużnik alimentacyjny a wypłata wynagrodzenia appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *