Estoński CIT w 2022 r. – łagodniejsze wymogi 

Zmiany w zakresie m.in. prawa podatkowego weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Wśród nich znalazły się również zmiany dotyczące opodatkowania według modelu estoński CIT, obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.

Estoński CIT – rozszerzony krąg podmiotów

W 2021 r. estoński CIT, czyli inaczej – ryczałt od dochodów spółek, nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem wśród dostępnych metod opodatkowania.
W 2022 r. ustawodawca postanowił jednak nieco złagodzić obowiązujące wymogi i tak między innymi rozszerzył katalog podmiotów które mogą być opodatkowane estońskim CIT. W 2021 r. do tego katalogu należały jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a od tego z estońskiego CIT skorzystać mogą również: spółki komandytowe, proste spółki akcyjne, a także spółki komanydytowo-akcyjne.

Brak kryterium wysokości przychodów

W ubiegłym roku z metody opodatkowania – estoński CIT, mogli skorzystać Ci podatnicy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln zł, a w przypadku przekroczenia tego progu musieli oni ponieść dodatkowe koszty. W tym roku, obowiązującego wcześniej limitu nie będzie.

Zmniejszenie stawki podatku

Kolejną, istotną zmianą w estońskim CIT, jest zmniejszenie stawki podatku przy wypłacie zysku ze spółki. W przypadku podmiotów, które zdecydowały się na tę formę opodatkowania, a ich przychody wynoszą do 2 mln euro rocznie, czyli ok. 9 mln zł, wysokość opodatkowania wypłaty zysku wynosić będzie 20 %.

Nakłady inwestycyjne

Jedną z kluczowych zmian w zakresie estońskiego CIT, jakie zostały wprowadzone w 2022 r. jest rezygnacja z warunku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości. Ustawodawca pozostawił decyzję o wydatkowaniu nadwyżki finansowej bezpośrednio podatnikowi, który teraz sam może zdecydować o ewentualnej kwocie inwestycji oraz terminie jej realizacji.

The post Estoński CIT w 2022 r. – łagodniejsze wymogi appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *