Dodatkowe 2 dni wolnego z powodu działania siły wyższej 

W dniu 9 lutego 2023 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu uchwaloną przez Sejm RP ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wiele zmian, a jedną z nich jest możliwość wzięcia urlopu z powodu działania siły wyższej. W jakim wymiarze możliwy będzie urlop?

Siła wyższa a zwolnienie od pracy

Pracownikowi, w ciągu roku kalendarzowego będzie przysługiwało zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia pracownik będzie zachowywał prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.
Należy podkreślić, że pracodawca będzie miał obowiązek udzielić zwolnienia od pracy na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Siła wyższa, czyli co?

Nasuwa się pytanie, czym jest siła wyższa? Po jej definicję należy sięgnąć do orzecznictwa. w zakresie koncepcji obiektywnej siły wyższej należy uznawać, że jest to wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami:
– zewnętrznością;
– niemożliwością jego przewidzenia oraz
– niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2023 r., sygn. III SA/Po 711/22).

The post Dodatkowe 2 dni wolnego z powodu działania siły wyższej appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *