Elektronizacja postępowania administracyjnego 

Elektronizacja postępowania administracyjnego

16 maja 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw. Część zmian weszła w życie dwa tygodnie później, tj. przed ostatnim weekendem – 31 maja 2019 roku. Przykład tych reform to elektronizacja postępowania administracyjnego.

Na czym polega elektronizacja?

Podstawowym założeniem, jakie niesie ze sobą elektronizacja postępowania administracyjnego, jest możliwość doręczania pism jako dokument elektroniczny. To rodzi jednak pewne obowiązki. Strony takiego postępowania będą bowiem musiały zaktualizować swoje adresy elektroniczne. Z drugiej strony wciąż będzie można zrezygnować z elektronicznego doręczenia. Wówczas sąd pisma będzie doręczał tak jak dotychczas – tradycyjnie, przez wyznaczonego operatora pocztowego (obecnie Poczta Polska).

Akta elektroniczne

Dodatkowo przygotowane zostały narzędzia, które pozwolą na prowadzenie akt sprawy administracyjnej w całości elektronicznie. Co ważne, sąd udostępni dzięki temu akta stronom poprzez system teleinformatyczny. Oczywiście będzie to wymagało uwierzytelnienia stron postępowania. Przed udostępnieniem im akt, wymagać się będzie podania przez nie sądowi numeru PESEL.

Wzory dokumentów

W związku z powyższymi zmianami, w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego zostaną udostępnione nowe wzory dokumentów elektronicznych. Przyjęto, że jeśli pismo jest pierwszym pismem strony w danej sprawie, winno posiadać:
adres zamieszkania, a w razie jego braku: do doręczeń / siedziby – stron, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników
numer PESEL, a w razie jego braku: KRS / REGON / NIP – strony wnoszącej pismo
oznaczenie przedmiotu sprawy

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: samorzad.infor.pl

The post Elektronizacja postępowania administracyjnego appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *