Kolejna Nowelizacja Kodeksu Pracy – Work Life Balance 

26 kwietnia 2023 r. weszła w życie kolejna, zaraz po pracy zdalnej i badaniu trzeźwości, nowelizacja Kodeku pracy, która to spowodowana jest implementacją dwóch unijnych dyrektyw – Work Life Balance oraz o dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy. W dzisiejszym wpisie przedstawimy kluczowe zmiany, z którymi powinien zapoznać się każdy pracownik oraz pracodawca.

Zmiany w umowach na okres próbny

Od 26 kwietnia 2023 r. okres trwania umowy o pracę na okres próbny wynosi od 1 miesiąca do 3 miesięcy. Nowe przepisy wskazują, iż umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na okres nieprzekraczający:

1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Okres trwania jest więc zależny od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na kolejną umowę o pracę!

Zmiany w urlopach

Najważniejszymi zmianami w urlopach w ramach nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie 26.04.2023 r. są:

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni (w sytuacji urodzenia jednego dziecka) oraz 34 tygodni (w sytuacji ciąży mnogiej), do odpowiednio 41 oraz 43 tygodni. Każdy z rodziców może również skorzystać z 9 tygodni urlopu, który nie może być przeniesiony na drugiego rodzica;
Wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym;
Wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Ten urlop będzie płatny w wysokości 50% wynagrodzenia.

Pozostałe zmiany wprowadzone nowelizacją

Omawiana w dzisiejszym wpisie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również zmiany w zakresie dodatkowych dwóch przerw, które są wliczane do czasu pracy pracownika. Po nowelizacji, pracownik ma prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 9 godzin oraz prawo do trzeciej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin.

Po nowelizacji, pracownik, który wykonuje prace co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do wystąpienia raz w roku o zmianę rodzaju umowy – na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. W takim wypadku, pracodawca musi pisemnie odpowiedzieć na złożony przez pracownika wniosek.

Cel wprowadzenia zmian w Kodeksie Pracy

Celem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy jest przede wszystkim wprowadzenie nowych oraz rozszerzenie już istniejących uprawnień pracowników pełniących rolę rodziców lub opiekunów. Wprowadzone zmiany mają pomóc pracownikom w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Omawiana nowelizacja, oprócz szeregu pozytywnych zmian po stronie pracownika, wprowadza również szereg nowych obowiązków po stronie pracodawcy, po wprowadzonej jeszcze niedawno pracy zdalnej i badaniu trzeźwości pracowników. Pracodawcy jak najszybciej powinni dokonać przeglądu oraz odpowiedniego dostosowania obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych do aktualnie obowiązujących przepisów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *