Kontrola zwolnień przez ZUS w 2019 roku 

Kontrola zwolnień w 2019 roku

Kontrola zwolnień lekarskich przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w pierwszej połowie 2019 roku przyniosła zaskakujące wyniki. Po sprawdzeniu ponad trzystu tysięcy zwolnień wstrzymano zasiłki na kwotę niemal dwudziestu milionów złotych.

Kontrola zwolnień w liczbach

Przez pierwsze sześć miesięcy 2019 roku kontrola zwolnień objęła 324 tysiące przypadków. Zablokowano wypłatę 21,1 tysiąca zasiłków chorobowych, których wartość oszacowano na 19,2 miliona złotych.

Obowiązek kontroli

Podkreślić należy, że kontrola zwolnień należy do obowiązków ZUS. W rzeczywistości ma ona jednak charakter wybiórczy – kontrola nie obejmuje wszystkich wystawianych zwolnień lekarskich. Można zatem z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż w skali całego kraju zwolnień, których słuszność wzbudza wątpliwości i co do których wstrzymać powinno się wypłatę zasiłku, jest znacznie więcej.

Cele kontroli

Kontrola zwolnień ma jednak dwa cele. Pierwszy to weryfikacja prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy. Słowem – czy osoba przebywająca na zwolnieniu faktycznie jest choroba i niezdolna do pracy, czy można jednak jej zwolnienie skrócić.

Drugim celem jest natomiast sprawdzenie prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Mowa tutaj dla przykładu o sytuacjach, w których osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim pracuje, albo też podejmuje inne czynności stojące w sprzeczności z dyspozycją lekarską.

To właśnie w tych ostatnich przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę zasiłku chorobowego. Jeśli natomiast świadczenie to zostało już wypłacone – ZUS nakazuje nawet jego zwrot.

Z roku na rok skuteczniej

Kontrola zwolnień w 2019 roku okazała się dużo bardziej efektywna, niż w poprzednich latach. W 2017 roku wstrzymano bowiem około 10,5 tysiąca świadczeń na kwotę 6,9 miliona złotych, a w roku 2018 – blisko 15 tysięcy świadczeń na sumę 12,6 miliona. Bez wątpienia na wzrost skuteczności kontroli wpłynęło wprowadzenie powszechnie w całym kraju EZLA, czyli elektronicznego zwolnienia lekarskiego.

Rekord tegorocznych kontroli zwolnień padł w wojewódzkie opolskim, gdzie niesłusznie na zwolnieniu lekarskim przebywała co trzecia osoba, czyli aż 33 procent wszystkich skontrolowanych. W efekcie ZUS odebrał zasiłki na ponad milion złotych.

Ograniczenie świadczeń

Odzyskane przez ZUS kwoty pochodzą jeszcze z jednego źródła. Mowa o ograniczeniu świadczeń chorobowych do 100 procent przeciętnego wynagrodzenia w sytuacji ustania tytułu ubezpieczenia osoby korzystającej z tych świadczeń. W ten sposób ograniczono wypłaty na niemal 85 milionów złotych.

Ograniczenie takie, razem ze wstrzymanymi zasiłkami chorobowymi od stycznia do końca czerwca 2019 roku, to kwota rzędu 104 milionów złotych.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://infor.pl, http://rmf24.pl, PAP

The post Kontrola zwolnień przez ZUS w 2019 roku appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *