Wyższy ZUS w 2020 roku. Rekordowa podwyżka? 

Wyższy ZUS w 2020 roku

W 2020 roku przedsiębiorców czeka wyższy ZUS, a konkretniej – składki na ubezpieczenie społeczne. Wiele wskazuje na to, że podwyżka będzie rekordowa – najwyższa od 2013 roku.

Wyższy ZUS rekordowy w 2020 roku?

Według szacunków wyższy ZUS będzie przejawiał się w podniesieniu składek społecznych o około 120,00 złotych dla każdego przedsiębiorcy, który nie korzysta ze stawek preferencyjnych (takich jak „Ulga na start” czy „Mały ZUS”).

Szybka reakcja

W takiej sytuacji wszystkie miesięcznie składki ZUS przekroczą kwotę 1400,00 złotych. Takie prognozy spowodowały niemal natychmiastową reakcję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Skierował on list do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym wskazuje na wady systemu ubezpieczeń. Rzecznik zyskał w tym zakresie poparcie Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podstawowy problem z obowiązkowym ubezpieczeniem to zbyt duże obciążenie dla przedsiębiorców z małymi dochodami, a wręcz odwrotna sytuacja dla przedsiębiorców zarabiających dużo. Dla nich składki ZUS nie są aż tak wyraźnym obciążeniem.

Możliwe inne rozwiązanie?

Propozycja Federacji Przedsiębiorców Polskich jest taka, by wysokość składek uzależniona była od dochodu wskazywanego w deklaracjach do urzędu skarbowego. Dzięki temu powstałaby regularna zależność między dochodem a wysokością składki, przy czym nie zaistniałaby sytuacja, w której wyższy ZUS ograniczałby rozwój przedsiębiorcy.

Inny element przedstawionego projektu „naprawy” systemu ubezpieczeń to restytucja ubezpieczenia społecznego. Mowa o rozszerzeniu składek społecznych na umowy zlecenie i gwarancji dopisania tych składek na subkontach ZUS osób zatrudnionych na zlecenie.

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://inforfk.pl

The post Wyższy ZUS w 2020 roku. Rekordowa podwyżka? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *