Kwota wolna od podatku w 2018 roku 

Resort finansów potwierdził, że już od 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od podatku wyniesie 8 000 złotych.

Dotychczas kwota wolna od podatku wynosiła 6 600 złotych. Już za kilka miesięcy, od początku 2018 roku, podniesiona zostanie ona o 1 400 złotych – do wysokości 8 000 złotych.

Głównymi beneficjentami zmian będą osoby, które uzyskują niewielkie dochody. Mowa tu w szczególności o pracujących na podstawie umów zlecenie czy otrzymujących emerytury bądź renty. W dłuższej perspektywie pozwoli to na częściowy wzrost ich dochodów.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku to efekt zaplanowanej nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i o podatku zryczałtowanym.

Utrzymane zostaną natomiast malejące przy jednoczesnym wzroście dochodów kwoty wolne od podatku dla dochodów będących podstawą opodatkowania powyżej 8 000 złotych. Mowa tu o przedziale powyżej 8 000 złotych do 13 000 złotych i powyżej 85 528 złotych do 127 000 złotych.

Zmiana nie dotknie zaś kwoty zmniejszającej podatek przy dochodach w przedziale 13 000 złotych do 85 528 złotych. Wyniesie nadal 556,02 złotych, co stanowi odpowiednich dochodu na poziomie 3 089 złotych.

Źródło informacji: ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

The post Kwota wolna od podatku w 2018 roku appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *