Kwota wolna od podatku w podatku od spadków i darowizn – zmiany od 1 lipca 2023 r. 

23 maja 2023 r. Sejm poparł jedną z pięciu poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Powyższa nowelizacja przybrała nazwę tzw. pakietu „SLIM VAT 3” i przewiduje m.in. zmiany w wysokości kwoty wolnej od podatku w podatku od spadków i darowizn, co oczywiście chcielibyśmy przedstawić Państwu bliżej w dzisiejszym wpisie. Ww. nowelizacja kilku ustaw aktualnie czeka na podpis Prezydenta RP i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Wejście w życie zmian przewiduje się na 1 lipca 2023 r.

Wyższa kwota wolna od podatku w podatku od spadków i darowizn

SLIM VAT 3 przewiduje m.in. zmianę w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Aktualnie treść tego przepisu brzmi:

„Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 5308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.”

Zgodnie z nowelizacją, od dnia 1 lipca 2023 r. przepis ten przyjmie brzmienie:

„Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1)  36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2)  27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3)  5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.”

Analizując powyższe, największa zmiana kwoty wolnej od podatku w podatku od spadków i darowizn nastąpi w I i II grupie podatkowej, tj. kolejno o 25 686 zł w I grupie oraz 19 212 zł w II grupie podatkowej. Nieznaczna zmiana nastąpi natomiast w III grupie podatkowej, bowiem kwota w tej grupie wzrośnie o 425 zł.

Grupy podatkowe – kto należy do której grupy?

Problem należności do grup podatkowych rozwiązują następne przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, a dokładnie art. 14 tejże ustawy. To właśnie poprzez przynależność do danej grupy, tj. łączący stosunek pomiędzy nabywcą a zbywcą, wiemy, czy jesteśmy zwolnieni od podatku, czy może podatek ten jesteśmy obowiązani zapłacić.

Zgodnie z ustawowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów – I grupa,
zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych – II grupa,
innych nabywców – III grupa.

Zwolnienie podatkowe

Omawiając powyższy temat należy podkreślić, iż istnieje jeszcze tzw. grupa „0”, która po spełnieniu określonych warunków, jest zwolniona od omawianego w dzisiejszym wpisie podatku, nawet po przekroczeniu kwoty wolnej! Zwolnienie to dotyczy: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma (grupa „0”,) którzy w ciągu 6 miesięcy od nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych udadzą się do Urzędu Skarbowego i złożą odpowiednie dokumenty. Jeżeli tego nie uczynią – obowiązywać ich będzie I grupa podatkowa. Jeżeli przekroczą kwotę wolną, zapłacą podatek od spadków i darowizn.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *