SLIM VAT 3 – co nowego w ustawie? 

W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową ustawę, która została przyjęta 26 maja 2023 r. Jest to zmiana w ustawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, nazywana popularnie SLIM VAT 3. Jakie zmiany w prawie przewiduje?

Podwyższenie limitu sprzedaży małych podatników

Obecnie mały podatnik VAT, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży w wysokości 1 200 000 euro (45 000 euro dla niektórych branż), ma prawo do rozliczenia podatku kasowo i składania deklaracji VAT co kwartał. Wprowadzona zmiana podnosi ten limit sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 000 000 euro, co pozwoli większej liczbie podatników skorzystać z metody kasowej i kwartalnego rozliczania VAT.

Kursy walut obcych przy korektach rozliczeń

Dotychczas brakowało ustawowego uregulowania dotyczącego kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących, co powodowało niepewność prawna u podatników przy korektach transakcji. Nowa zmiana jednoznacznie określa, że przy rozliczaniu korekt w VAT obowiązuje zasada stosowania kursu historycznego, czyli pierwotnie zastosowanego.

Koniec z rozproszeniem organów

Obecnie istnieje rozproszenie organów odpowiedzialnych za wiążące informacje. Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie takich informacji w czterech różnych instytucjach. To może powodować problemy dla przedsiębiorców, którzy muszą określić właściwy organ do wydania informacji, rozpoznania odwołania/zażalenia i rozpatrzenia skargi. W ramach programu SLIM VAT 3 wszystkie te zadania zostaną przekazane jednemu organowi.

Brak WNT, czyli mniej formalności

Odstępuje się od obowiązku posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzane przepisy umożliwiają składanie korekt deklaracji bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, nie korzystając z systemu OSS i IOSS.

Należy podkreślić, że to tylko niektóre z proponowanych zmian w zakresie SLIM VAT 3.

The post SLIM VAT 3 – co nowego w ustawie? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *