Limity dorabiania dla emerytów i rencistów w 2022 r. 

Wielu emerytów i rencistów decyduje się na dodatkowy zarobek, ponieważ same świadczenia często nie wystarczają im na pokrycie wszystkich zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że istnieje coś takiego jak limity dorabiania emerytów i rencistów. Na czym polegają i ile wynoszą w 2022 r.? Wyjaśniam poniżej.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów – co to oznacza?

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Limity w 2022 r.

Od 1 września 2022 roku limity dorabiania dla emerytów i rencistów ulegną zmianie i będą niższe niż w poprzednim kwartale.
Jeżeli przychód emeryta lub rencisty będzie wynosił ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie. Gdy zaś przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie będzie podlegało zawieszeniu.

Od 1 września 2022 r. kwota przychodu odpowiadająca:
– 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. wyniesie 4309,40 zł;
– 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. będzie wynosiła 8003,20 zł.

Kogo nie dotyczą limity?

Limit przychodów nie dotyczy osób, które:

– mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł brutto,
– mają prawo do emerytury częściowej,
– mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
– mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
– pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

The post Limity dorabiania dla emerytów i rencistów w 2022 r. appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *