Porzucenie pracy – na czym polega? 

Właśnie otrzymaliśmy świetną ofertę pracy, chcielibyśmy zmienić obecną pracę od razu, ale obowiązuje nas stosunkowo długi okres wypowiedzenia. Na pewno nie jednemu z nas taka sytuacja się przytrafiła. Co w takiej sytuacji zrobić i czy porzucenie pracy to na pewno najlepsze wyjście? Odpowiadam poniżej.

Czym jest porzucenie pracy?

Porzucenie pracy przez pracownika oznacza porzucenie pracy oznacza nagłe, nieprzewidziane i stałe zaprzestanie przez pracownika pracy, bez usprawiedliwienia. Obecnie, w przypadku porzucenia pracy, stosunek pracy trwa nadal, w związku z czym pracodawca musi podjąć czynności w celu formalnego rozwiązania umowy o pracę.

Porzucenie pracy – konsekwencje prawne

Pracownik, który zdecyduje się z dnia na dzień po prostu nie przyjść do obecnego miejsca pracy, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, które może ponieść. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, pracownika, to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Porzucenie pracy a dyscyplinarka

Jeżeli pracodawca i pracownik nie dojdą do porozumienia w zakresie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy, za porozumieniem stron, wówczas pracodawca może zdecydować się na zwolnienie dyscyplinarne. Aby jednak to zrobić, powinien pamiętać o spełnieniu wymogów formalnych dotyczących zastosowania rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Jednym z takich wyogów jest zachowanie miesięcznego terminu od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym.
Ponadto, pracodawca powinien:
– zwolnienie dyscyplinarne przygotować na piśmie,
– określać przyczynę uzasadniającą to rozwiązanie,
– umieścić pouczenie o możliwości odwołania się pracownika w terminie 14 dni, do właściwego sądu pracy.

Czy przy porzuceniu pracy zwolnienie dyscyplinarne jest konieczne?

Oczywiście, że nie. To do decyzji pracodawcy należy czy zastosuje tryb dyscyplinarny czy też nie. W takiej sytuacji pracodawca może:
– wypowiedzieć umowę o pracę,
– dojść z pracownikiem do porozumienia i rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.

The post Porzucenie pracy – na czym polega? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *