Mechanizm podzielonej płatności. Faktury z adnotacją 

Mechanizm podzielonej płatności jako adnotacja na fakturze

Już 1 listopada 2019 roku w Ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 nr 0 poz. 2174) dodany zostanie art. 106e ust. 1 pkt 18a. Stanowi on, że w przypadku niektórych faktur konieczne będzie dodanie adnotacji mechanizm podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności – przypadki

Mechanizm podzielonej płatności jako adnotacja na fakturze będzie musiał pojawić się w sytuacji, gdy kwota należności ogółem przekroczy 15 tysięcy złotych. Odwołując się do przepisów – jest to kwota określona w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1292). Co ważne, adnotacja nie dotyczy każdej transakcji, a tylko dokonanych na rzecz podatnika dostawy towarów lub świadczenia usług wskazanych w załączniku nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług. Załącznik ten jest jeszcze opracowywany i zostanie dołączony do ustawy tak, by pozwalał na stosowanie nowych przepisów regulujących mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)od 1 listopada 2019 roku.

Przepis od początku z błędem

Co ciekawe, nowy przepis o adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze od początku zawiera błąd. Wskazuje on bowiem, że adnotacja musi pojawić się na fakturze, jeśli kwota należności stanowić będzie kwotę 15 tysięcy złotych. Nie mniej, nie więcej, ale właśnie 15 tysięcy złotych W poprzednim akapicie pominęliśmy ten problem i wskazaliśmy od razu właściwą wersję, tj. kwotę przekraczającą 15 tysięcy złotych. Trudno bowiem zakładać, że ustawodawca chciał nałożyć obowiązek dopisywania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” tylko wtedy, gdy przedmiotem transakcji jest dostawa konkretnych towarów czy świadczenie konkretnych usług i to tylko wtedy, gdy należność wynosi dokładnie 15 tysięcy złotych.

Wykładania celowościowa przede wszystkim

Co do zasady stosując przepisy zawarte w aktach prawnych interpretuje się korzystając w pierwszej kolejności z wykładni językowej. Oznacza to, że to, co zapisano, należy rozumieć wprost tak, jak stanowi przepis. W tym przypadku należy jednak odwołać się do innej wykładni, czyli wykładni celowościowej – dla której najważniejsze jest nie tyle oryginalne brzmienie przepisu, co jego cel. Nie ulega wątpliwości, że organy podatkowe będą podobnego zdania i nie sposób odmówić im racji. Jaki były sens stosowania wprost przepisu, co do którego od początku wiadomo, że został on zapisany błędnie?

15 tysięcy czy towary i usługi z załącznika nr 15?

Warto przy okazji zwrócić uwagę na fakt, iż kryterium kwoty 15 tysięcy złotych dla zastosowania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” dotyczy CAŁKOWITEJ kwoty należności. W praktyce oznacza to, że kolejne kryterium – czyli ujęcie na fakturze dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika wskazanych w załączniku nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług – zostanie spełnione nawet, gdy tego typu pozycje będą na fakturze w mniejszości.

Konkretny przykład:
Całkowita kwota należności na fakturze wynosi 17,5 tysiąca złotych. Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz podatnika z załącznika nr 15 wyceniono na 800 złotych. Pomimo tego na fakturze winna znaleźć się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”. Po pierwsze dlatego, że należność ogółem przekracza 15 tysięcy złotych. Po drugie dlatego, że na fakturze znalazły się dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz podatnika, wskazanych w załączniku nr 15.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://inforfk.pl, http://lexlege.pl, inf. własna

The post Mechanizm podzielonej płatności. Faktury z adnotacją appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *