Rachunek rozliczeniowy trzeba zgłosić do skarbówki! 

Rachunek rozliczeniowy zgłosić trzeba do skarbówki!

Za niespełna miesiąc, bo 1 listopada 2019 roku, zacznie obowiązywać mechanizm podzielonej płatności w odniesieniu do części dokonywanych transakcji. Niewiele później, od 1 stycznia 2020 roku, pojawi się też obowiązek zapłaty wyłącznie na rachunek rozliczeniowy wskazany w wykazie podatników VAT, czyli na tzw. „białej liście podatników”.

Właściwy rachunek rozliczeniowy

W myśl przepisów, które już niebawem wejdą w życie, właściwy rachunek to rachunek rozliczeniowy bądź imienny rachunek w SKOK, który otworzono w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co więcej, rachunek ten winien być zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.

Zgłoszenie rachunku do skarbówki

Najprościej rachunek rozliczeniowy już teraz zgłosić do skarbówki można aktualizując wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG (wymagany jest dostęp do Internetu i bezpłatny Profil Zaufany – zweryfikowany w urzędzie bądź przez bank). Tak odbywa się to chociażby w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

To samo zrobić można w kontekście podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS, czyli dla przykładu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (tutaj wymagany jest poza dostępem do Internetu płatny podpis kwalifikowany).

Biała lista podatników

Biała lista podatników”, czy bardziej profesjonalnie – wykaz podatników VAT, to obowiązująca od niedawna jedna, bezpłatna, elektroniczna baza podatników VAT. Zawiera ona informacje o podatnikach VAT zarejestrowanych jako czynni bądź zwolnieni, podatnikach niezarejestrowanych do podatku VAT bądź wykreślonych z listy podatników VAT, a także o podatnikach przywróconych do VAT.

Wyszukiwanie podmiotów w wykazie odbywa się w oparciu o rachunek rozliczeniowy (numer rachunku bankowego), NIP, REGON bądź nazwę podmiotu. Możliwe jest sprawdzenie statusu podmiotu w konkretnym dniu (to ułatwienie, które pozwala zweryfikować status podmiotu np. na dzień wystawienia faktury VAT).

System zwróci nam informacje o statusie podmiotu dla celów podatku VAT. W przypadku podmiotów, którzy są podatnikami VAT, baza wskaże podstawowe dane, takie jak nazwa firmy, NIP, REGON, adres rejestrowy, rachunek rozliczeniowy czy data rejestracji, wykreślenia lub przywrócenia podatnika VAT.

Rachunek rozliczeniowy nieznany

Na dzień dzisiejszy wiele podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT nie posiada uzupełnionej rubryki „rachunek rozliczeniowy” w wykazie. W wielu przypadkach to problem integracji danych pomiędzy systemami CEIDG i KRS a wykazem podatników VAT. Właśnie w takich przypadkach warto zaktualizować dane w tych systemach raz jeszcze.

Do 1 listopada 2019 roku brak uzupełnionej pozycji „rachunek rozliczeniowy” w wykazie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji. Jest zatem czas, aby spokojnie uzupełnić te informacje. To o tyle łatwiejsze, że często kontrahenci sami zwracają uwagę na brak takich danych i przypominają o tym drugiej stronie transakcji.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródła: http://infor.pl, http://podatki.gov.pl, Inf. własna

The post Rachunek rozliczeniowy trzeba zgłosić do skarbówki! appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *