Nie rób TEGO, jeżeli nie chcesz, aby sąd odrzucił Twoją apelację! 

Czy zastanawialiście się kiedy wasza apelacja może zostać odrzucona przez sąd?

Sąd odrzuci Waszą apelacją od wyroku, jeżeli będzie ona…

– spóźniona,
– nieopłacona,
– lub z innych przyczyn niedopuszczalna.

Termin złożenia apelacji

Sąd drugiej instancji ma obowiązek sprawdzenia, czy apelacja została złożona we właściwym czasie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, apelację należy złożyć do tego samego sądu, który wydał wyrok będący przedmiotem odwołania, w ciągu dwóch tygodni od momentu, gdy wyrok z uzasadnieniem został dostarczony stronie odwołującej się.

Apelacja nieopłacona

Za nieopłaconą należy uznać apelację wtedy gdy strona lub jej pełnomocnik nie uiści przewidzianej prawem opłaty sądowej.

„Inne przyczyny” odrzucenia apelacji

Z kolei „Inne przyczyny” odrzucenia apelacji w kontekście prawa cywilnego odnoszą się do różnych okoliczności, które sprawiają, że apelacja jest uznana za niedopuszczalną, mimo formalnego spełnienia podstawowych wymogów takich jak terminy czy formularze. Oto kilka przykładów takich przyczyn:

– wnoszenie apelacji od orzeczenia nieistniejącego,
– apelacja dotycząca kwestii nieobjętych wyrokiem,
– brak interesu prawnego (gravamen).

A który błąd nie będzie stanowił podstawy odrzucenia apelacji?

Przykładem błędu, który nie jest podstawą do odrzucenia apelacji, jest omyłkowe wskazanie niewłaściwej daty wyroku w apelacji. Takie drobne błędy formalne nie wpływają na dopuszczalność środka zaskarżenia, o ile nie wprowadzają istotnego zamieszania co do tożsamości zaskarżanego orzeczenia.

Zdarzyło Ci się kiedyś popełnić któryś z tych błędów?

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, aby mieć pewność, że Twoja apelacja będzie pozbawiona błędów i braków!

The post Nie rób TEGO, jeżeli nie chcesz, aby sąd odrzucił Twoją apelację! appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *